Published On: octubre 19th, 2017Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del dia 11 d’octubre de 2017 s’ha publicat la relació de festes laborals per a l’any 2018. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Benvolgut/da client/a:

Es publiquen tant:

 • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
 • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar al seu territori o substituir-les per altres (que per tradició els siguin pròpies).

Atenció! L’any 2018 compta amb 12 festes nacionals -hi ha 10 festius obligatoris-, però no totes se celebraran de forma simultània en totes les comunitats. A les festes nacionals se sumen la pròpia de cada regió i dues de cada municipi.

En concret, nou dels deu dies festius comuns a tota Espanya seran festes nacionals «no substituïbles» per les comunitats autònomes: 1 de gener (dilluns), 30 de març (Divendres Sant), 1 de maig (dimarts), 15 d’agost (dimecres), 12 d’octubre (divendres), 1 de novembre (dijous), 6 de desembre (dijous), 8 de desembre (dissabte) i 25 de desembre (dimarts).

A més, a aquests festius se suma un altre més, el 6 de gener, dia de Reis (dissabte), que se celebrarà en totes les comunitats autònomes perquè cap regió ha decidit canviar aquesta jornada festiva a un altre dia.

L’any 2018 es torna a afegir com a festiu nacional l’1 de gener (Cap d’any), que no es recollia al calendari de festius de 2017 perquè queia en diumenge.

Al costat d’aquests deu festius nacionals figuren dos més que les comunitats autònomes poden substituir: el 19 de març (sant Josep) i el 29 de març (Dijous Sant). El 19 de març només serà festiu a la Comunitat Valenciana i Múrcia; mentre que el 29 de març (Dijous Sant) serà festiu a tota Espanya menys a Cantàbria, Catalunya i Comunitat Valenciana. Solament serà festiu el dia de Sant Jaume (25 de juliol) a Galícia.

A tots aquests dies festius, cal sumar el dia que cada comunitat autònoma estableix com a festa pròpia, i els dies festius locals de cada ciutat.

Aquests seran els festius de l’any que ve:

 • 1 de gener: Cap d’any (dilluns)
 • 6 de gener: Epifania del Senyor (dissabte)
 • 19 de març: Sant Josep (dilluns)
 • 29 de març: Dijous Sant
 • 30 de març: Divendres Sant
 • 2 d’abril: Dilluns de Pasqua
 • 1 de maig: Festa del Treball (dimarts)
 • 25 de juliol: Sant Jaume (dimecres)
 • 15 d’agost: l’Assumpció de la Mare de Déu (dimecres)
 • 12 d’octubre: Festa Nacional d’Espanya (divendres)
 • 1 de novembre: Tots Sants (dijous)
 • 6 de desembre: Dia de la Constitució Espanyola (dijous)
 • 8 de desembre: la Immaculada Concepció (dissabte)
 • 25 de desembre: la Nativitat del Senyor (dimarts).

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2018: 

Descarregui l’arxiu relacionat: https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2017-11639

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.

Una salutació cordial,

Centre Gestor Lleida, S.A.

Leave A Comment