Published On: noviembre 24th, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

La Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS) ha començat la campanya d’informació relativa a les vides laborals i bases de cotització dels més de 22,5 milions de treballadors que han estat donats d’alta en la Seguretat Social almenys un dia en els exercicis 2017 o 2018 i que aquest any compta amb importants novetats.

D’una banda, des del passat 11 de novembre, la TGSS ha començat a informar via SMS als treballadors que en algun moment hagin facilitat el seu telèfon mòbil a l’entitat que tenen disponible l’informe de vida laboral en la seu electrònica de la Seguretat Social, en el Servei «Comunicació de Vida Laboral i Bases de Cotització als treballadors», Comunicació de Vida Laboral i Bases de Cotització als treballadors», de l’apartat Ciutadans/Informes, de l’apartat Ciutadans/Informes.

A partir de l’enllaç anterior, podran descarregar l’informe de vida laboral tots els treballadors que estiguin registrats en cl@ve, disposin de certificat electrònic o tinguin el seu telèfon mòbil en la base de dades de les TGSS, sense necessitat d’haver rebut prèviament l’SMS que té caràcter merament informatiu.

Informe en paper

Com en campanyes anteriors, la TGSS ha començat a remetre aquest informe en paper per correu ordinari al domicili dels treballadors el telèfon mòbil o correu electrònic dels quals no figuri en la base de dades de l’entitat. En l’actualitat, al voltant del 30% dels més de 22 milions de treballadors a qui es dirigeix la campanya el rebrà en paper, enfront del 70% que podrà descarregar-lo telemàticament.

Aquest any la campanya engloba els exercicis complets de 2017 i 2018, pel fet que l’any passat no es va remetre aquesta comunicació.

Novetats

L’objectiu de l’informe i de les novetats que s’afegeixen en aquesta campanya és oferir una informació cada vegada més completa als treballadors sobre la seva vida laboral, les seves bases de cotització, grups de cotització i altres dades que resulten determinants a l’hora de calcular la seva futura pensió, així com per detectar possibles errors en la seva situació d’alta.

La principal novetat d’aquest any és que els treballadors que hagin estat donats d’alta en algun moment de l’any 2018 en empreses que utilitzin el sistema de liquidació directa rebran un segon informe amb el títol de «Informació d’interès de la seva cotització l’any 2018». Aquest informe complementari ofereix informació sobre diversos aspectes:

  • Bases de cotització per contingències comunes, amb informació sobre la base acumulada anual i un gràfic evolutiu de les bases mensuals de cotització en 2018.
  • Quotes: l’informe recull l’import de les quotes abonades a la Seguretat Social durant 2018, distingint l’aportació de l’empresa i la del treballador.
  • Les relacions laborals mantingudes en 2018 com a ocupador de llar amb el Codi de Compte de Cotització assignat, dades de les empleades contractades en 2018, dies d’alta i import de les retribucions.
  • Situacions d’incapacitat temporal i de maternitat, paternitat, risc durant l’embaràs i la lactància, l’any 2018.
  • Altes anul·lades en 2018 per Autoritzats RED, si n’hi hagués.
  • Situació sobre l’ingrés de quotes de la Seguretat Social com a responsable de l’ingrés, en els casos en què el treballador és el responsable de l’ingrés.

Pel que fa a l’informe de vida laboral i bases de cotització pròpiament dit, les novetats més importants són:

  • Incloure les bases de cotització completes de 2017, 2018 i des de gener de 2019 fins a l’últim mes disponible (en l’actualitat, setembre).
  • Informació relativa al conveni o convenis col·lectius declarats per l’empresa i aplicables al treballador.
  • Informació sobre les bases de cotització dels últims 21 anys per als treballadors amb 60 anys o més, que serà la utilitzada per al càlcul de la seva futura pensió de jubilació.

L’informe de vida laboral també recull dades relatives al coeficient a temps parcial per a aquesta modalitat de contractes, i altres dades habituals com les dades identificatives del treballador, un resum del total de dies en alta, la situació laboral actual, dades de l’empresa i les dades habituals relatives a la vida laboral del treballador des de la seva primer alta fins al moment actual.

La Seguretat Social recorda als treballadors la necessitat de comprovar que totes aquestes dades són correctes, ja que són fonamentals a l’hora de rebre prestacions com les pensions de jubilació o la maternitat o paternitat, la regulació de la qual exigeix uns períodes mínims de cotització. En el cas de les pensions, la quantia es correspon amb les bases de cotització i el nombre d’anys cotitzats.

Leave A Comment