Published On: junio 27th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que el ministre d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, José Luis Escrivá, ha consensuat amb les principals associacions de treballadors autònoms (ATA, UPTA i UATAE) l’extensió de les ajudes a aquest col·lectiu pels efectes de la COVID-19 fins al pròxim 30 de setembre.

En concret, les mesures inclouen una pròrroga de l’exempció de les quotes de la Seguretat Social per als treballadors autònoms que estiguessin percebent la prestació extraordinària, que incloïa una ajuda econòmica i una exempció de les quotes. Així, aquests treballadors no pagaran la quota de juliol i tindran una exempció del 50% a l’agost i del 25% al setembre.

A més, els beneficiaris de la prestació extraordinària podran sol·licitar la prestació ordinària per cessament d’activitat, sempre que acreditin una reducció de la facturació del 75% del tercer trimestre del 2020 respecte al mateix període de l’any anterior, entre altres requisits. Per a això, no necessitaran esperar que s’acabi el trimestre sinó que poden sol·licitar la prestació ordinària quan estimin que compleixen els requisits i acreditar-los documentalment una vegada finalitzi el trimestre.

Entre les noves mesures també inclou una prestació extraordinària pels treballadors autònoms de temporada.

Més de 1,4 milions d’autònoms tenen ara concedida la prestació extraordinària (equivalent al 70% de la base reguladora). Aquesta mesura es va aprovar al març passat per protegir la falta o minvament considerable d’ingressos dels autònoms en la situació excepcional provocada per la COVID-19 i contribuir a la supervivència del seu negoci.

Leave A Comment