Published On: abril 11th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Apreciat client,

L’informem que avui dia 11 de novembre s’ha publicat els Ajuts a l’arrendament de la vivenda BOE 101, Ordre TMA/336/2020 de 9 d’abril.

Els arrendataris de la seva vivenda habitual que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica i social sobrevinguda pels efectes del COVID-19 (RDL 11/2020) podran optar a una ajuda de l’import de l’arrendament amb un màxim de 900€ i durant un termini de fins a 6 mesos.

Aquests ajuts els tramitarà cada Comunitat Autònoma i s’encarregarà de determinar la forma i terminis de presentació de les sol·licituds de l’ajut.

Per sol·licitar les ajudes, caldrà aportar el contracte d’arrendament amb inclusió expressa de la forma de pagament i les tres últimes mensualitats pagades.

Caldrà esperar a que cada comunitat autònoma iniciï els terminis de presentació de sol·licituds.

Li mantindrem informant sobre les mesures que puguin anar presentant les diferents administracions.

Per a qualsevol aclariment al tema no dubteu a posar-vos en contacte al 973279700.

Molt atentament,

Leave A Comment