Published On: enero 4th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Per a les empreses i pimes relacionem a continuació una llista d’ajudes, subvencions i finançament en l’àmbit estatal que poden resultar d’interès per a l’impuls de noves idees i la promoció de nous projectes empresarials.

1. Ajuts per a participar en el programa nacional «Recuperació i Utilització Educativa de Pobles Abandonats» durant la primavera del període lectiu de 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 298

Data de publicació: 12/12/2019

Termini: 20/01/2020

Organisme oficial: Ministeri d’Educació i Formació Professional

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/12/pdfs/BOE-B-2019-53397.pdf

2. Ajuts per a personal tècnic de suport, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 297

Data de publicació: 11/12/2019

Termini: 14/01/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/11/pdfs/BOE-B-2019-53282.pdf

3. Ajuts Juan de la Cierva-Incorporación, en el marc del Pla Estatal de Recerca Científica i Tècnica i d’Innovació 2017-2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 297

Data de publicació: 11/12/2019

Termini: 20/01/2020

Organisme oficial: Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-B-2019-53281

4. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de formació i suport a persones emprenedores per a la creació d’empreses en el marc del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 28/02/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56203.pdf

5. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la realització de projectes de millora de competències per a persones treballadores en el marc del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 4/05/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56202.pdf

6. Subvencions, en règim de concurrència competitiva, per a la connexió de persones emprenedores amb l’ecosistema d’emprenedoria verda europeu del Programa empleaverde cofinançat pel Fons Social Europeu en 2020

Butlletí Oficial de l’Estat

Núm. de butlletí: 311

Data de publicació: 27/12/2019

Termini: 4/05/2020

Organisme oficial: Ministeri per a la Transició Ecològica

https://www.boe.es/boe/dias/2019/12/27/pdfs/BOE-B-2019-56201.pdf

Com sempre estarem a la seva disposició per ampliar la informació que necessiti, i realitzar els tràmits preceptius que sol·licitin

Si ho creu convenient truqui ara al 973 279 700 o contacti’ns a través del correu electrònic info@centregestor.es

Molt Atentament,

Centre Gestor Lleida, S.A.

.

Leave A Comment