Published On: septiembre 29th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Les persones i empreses que contracten treballadors amb discapacitat amb contracte indefinit a temps complet o a temps parcial, contracte temporal, contracte en pràctiques, contracte per a la formació o contracte d’interinatge es poden beneficiar d’una sèrie de bonificacions i beneficis.

El passat 13 d’agost es va publicar la resolució TSF/194/2018, a partir de la qual s’obre la convocatòria d’un ajut a la contractació adreçat a les empreses per a la contractació en el mercat ordinari de treball de persones amb discapacitat.

Qui es pot beneficiar d’aquest ajut?

L’ajut va dirigit a la contractació de persones amb discapacitat, de persones en situació o en risc d’exclusió procedents d’empreses d’inserció o de persones beneficiàries de la renda garantida de ciutadania, per a l’any 2018.

L’import de l’ajut és el 50% del SMI vigent. La quantia de l’ajut per un contracte de 12 mesos a jornada completa durant l’any 2018 s’estableix en 5.151 euros. En el cas que la durada sigui menor l’import de l’ajut s’ha d’ajustar proporcionalment a la durada del contracte. Per rebre aquest ajut, les empreses hauran de realitzar la contractació mínima de 6 mesos a jornada completa de persones amb discapacitat igual o superior al 33%.

  • Són beneficiàries d’aquests ajuts les empreses del mercat de treball ordinari (persona física o jurídica amb excepció de les empreses de treball temporal) amb establiment operatiu a Catalunya.
  • Podeu tramitar la sol·licitud a través de:

http://treball.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Ajuts_contractacio_mercat_ordinari_treball_persones_amb_discapacitat

  • El termini de presentació està obert des del 3 de setembre i acaba l’11 d’octubre de 2018.

2018_09_ajuts_contractacio

Per més informació sobre aquesta ajuda o altres qüestions relacionades poden comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor

 

Leave A Comment