Published On: noviembre 5th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Al BOE del 2 de novembre s’ha publicat la Resolució de 28 d’octubre de 2020, de la Direcció General de Treball, per la qual es publica la relació de festes laborals per a l’any 2021 d’àmbit nacional, de comunitat autònoma i de les ciutats de Ceuta i Melilla. Amb això, es facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen tant:

  • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
  • Les festes que les comunitats autònomes poden triar entre celebrar en el seu territori o substituir-les per d’altres (que per tradició els siguin pròpies).

Atenció! A diferència d’enguany, en què diversos festius han caigut en diumenge i s’han traslladat al dilluns, en el 2021 només s’ha fet amb l’Assumpció, el 15 d’agost, a Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries i Castella i Lleó. La resta de comunitats autònomes han optat per recol·locar-lo un altre mes en lloc de traslladar la festa l’endemà. Hi haurà dos ponts importants: el del 12 d’octubre, amb quatre dies i el del 6 i 8 de desembre, amb cinc.

El calendari laboral de 2021 recull 8 dies que seran festius retribuïts i no recuperables a tot Espanya i altres 4 que variaran en funció de la comunitat autònoma. A això se sumen dues jornades festives més de caràcter local, que seran fixades pels ajuntaments. En total, els treballadors disposaran de 14 dies festius en el 2021.

En concret, seran festius comuns a tot Espanya els següents 8 dies festius retribuïts i no recuperables:

  • Divendres 1 de gener (Cap d’any)
  • Divendres 2 d’abril (Divendres Sant)
  • Dissabte 1 de maig (Festa del Treball)
  • Dimarts 12 d’octubre (Festa Nacional d’Espanya)
  • Dilluns 1 de novembre (Tots Sants)
  • Dilluns 6 de desembre (Dia de la Constitució)
  • Dimecres 8 de desembre (La Immaculada Concepció)
  • Dissabte 25 de desembre (La Nativitat del Senyor)

A aquests vuit dies festius de caràcter nacional, se sumen els quatre dies que es fixen per les comunitats autònomes, que figuren en el calendari annex a la resolució -entre ells, el 6 de gener que ha estat establert per totes les comunitats autònomes-, als quals s’afegiran els dos dies de caràcter local que seran fixats pels ajuntaments.

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2021:

Descarregui l’arxiu relacionat:

https://www.boe.es/boe/dias/2020/11/02/pdfs/BOE-A-2020-13343.pdf

Leave A Comment