Published On: marzo 29th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Apreciat/da client/a,

A continuació li fem arribar un resum de les diferents opcions d’ajuts publicats, per l’administració de l’estat i per l’autonòmica, a les que com a Autònom es pot acollir, i afegim un resum dels requisits bàsics que ha de complir per acollir-s’hi:

AJUT ESTATAL

Cessament d’Activitat

Import: 70% de la base reguladora, que s’hagués cotitzat durant els 12 mesos anteriors. (si s’han cotitzat menys de 12 mesos serà el 70% de la base mínima de cotització del Règim d’Autònoms.

Duració un mes ampliant-se fins l’últim dia del mes en que finalitza l’estat d’alarma.

Requisits:

  • Estar afiliat i d’alta en la data de la declaració de l’estat d’alarma, declarat el 14 de març
  • Estar al corrent de pagament de les quotes de la seguretat social. En el cas de no estar-hi,s’hi podrà acollir si fa el pagament en el termini d’1 mes.
  • Serà incompatible amb altres prestacions de la seguretat social.
  • Que la seva activitat estigui inclosa en la relació d’activitats suspeses segons RD 463/2020

Si l’activitat no és de les suspeses segons el RD 463/2020 podrà sol·licitar la prestació si

acredita la reducció de facturació d’almenys un 75%, respecte a la mitjana del semestre anterior.

DEPARTAMENT DE TREBALL DE LA GENERALITAT

Cessament d’Activitat

Import: 2.000,00€ (l’import podrà ser menor, en funció de les instruccions de la petició, que està pendent de concretar)

Requisits:

  • Persona física (no esta adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils,autònoms col·laboradors)
  • Estar d’alta en les activitats de les que les autoritats sanitàries han decretat el tancament.(s’adjunta el document amb les activitats suspeses)
  • Estar d’alta d’autònoms i domicili fiscal a Catalunya
  • Acreditar reducció de la facturació en el mes de març 2020 en comparació amb el mes de març 2019CAS 1: si la seva activitat està inclosa en la relació d’activitats que han quedat suspeses i exerceix la seva activitat a títol particular (persona física) pot sol·licitar una de les dos ajudes anteriorment citades.CAS 2: Si la seva activitat està inclosa en la relació d’activitats que han quedat suspeses i és soci d’una societat o autònom col·laborador pot sol·licitar el cessament d’activitat.CAS 3: Si la seva activitat no està inclosa en la relació d’activitats que han quedat suspeses però es pot demostrar que la facturació del mes de març s’ha vist reduïda, al menys, en un 75% en relació a la mitjana del semestre anterior, pot demanar el cessament d’activitat.

Per tal de tramitar-li l’ajut Estatal, ens hauria de fer arribar la següent documentació:

CAS 1 i 2:
– DNI
– Número de compte
– Relació de fills a càrrec, DNI, data naixement, i grau de discapacitat.
– Mutua

CAS 3: a més a més de la documentació mencionada en els casos 1 i 2,haurà de poder acreditar que la
seva facturació s’ha vist reduïda mitjançant els llibres comptables.
Per tal de tramitar-li l’ajut del Departament de Treball de la Generalitat, ens hauria de fer arribar la
següent documentació:

CAS 1: relació ingressos del mes de març 2020 i març 2019

Si vol sol·licitar la tramitació i presentació de l’ajut de la prestació extraordinària per a treballadors autònoms del govern, si et plau enviï’ns un correu electrònic amb la informació que sol·licitem per cada cas i en cas d’ajuda d’autònom societari el nom i correu electrònic de la persona de contacte.

Si la seva activitat està inclosa en el CAS 1 ens hauria de comunicar quin dels dos ajuts vol sol·licitar, al ser excloents, no ens fem càrrec de que no li donin l’ajut.

La persona encarregada de tramitar els ajuts és l’Ana Pinillos, la podeu trobar al següent correu electrònic
apinillos@centregestor.es, i també la pot trucar al 938 091 186.

Leave A Comment