Published On: junio 27th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

L’informem que el Consell de Ministres del passat 16 de juny ha activat el cinquè i últim tram de la Línia d’Avals ICO aprovada el passat 17 de març per garantir la liquiditat d’empreses i autònoms.

Al BOE del dia 17 de juny 2020 s’ha publicat la Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d’avals a préstecs concedits a empreses i autònoms, a préstecs concedits a pimes i autònoms del sector turístic i activitats connexes, i finançament concedit a empreses i autònoms per a l’adquisició de vehicles de motor de transport per carretera d’ús professional, i s’autoritzen límits per adquirir compromisos de despesa amb càrrec a exercicis futurs.

En aquesta ocasió es mobilitzen 15.500 milions d’euros, dels quals 7.500 milions es destinen a autònoms i pimes, 2.500 es reserven al sector turístic i 500 seran per a adquisició de vehicles d’ús professional, amb la finalitat d’impulsar la renovació del parc de vehicles i fomentar la mobilitat sostenible.

Fins al passat 14 de juny s’han posat a la disposició de les empreses espanyoles més de 69.000 milions d’euros a través de 565.110 operacions. Els principals beneficiaris han estat pimes i autònoms, que han subscrit, fins ara, el 98% del total dels préstecs aprovats, i el sector turístic és el que ha rebut una línia de finançament més elevada, segons es va indicar en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres.

Característiques de la línia d’avals

El cinquè tram de la línia d’avals manté les mateixes característiques i la mateixa manera de tramitació dels anteriors per als préstecs destinats a empreses i autònoms. Podran sol·licitar aquests avals fins al 30 de setembre de manera exclusiva les empreses afectades pels efectes econòmics de la COVID-19, sempre que els sol·licitants no estiguessin en situació de morositat a 31 de desembre de 2019 i en procediment concursal a 17 de març de 2020.

La distribució de la línia d’avals per a autònoms i empreses entre els operadors es durà a terme amb els mateixos criteris que els establerts en els trams anteriors, en funció de la quota de mercat comunicada per cada entitat financera al Banc d’Espanya a tancament del 2019.

El volum màxim assignat per a cada entitat serà vàlid fins al 30 de juny. A partir d’aquesta data, els imports d’aval assignats i no utilitzats per les entitats es distribuiran entre la resta d’operadors, de manera proporcional a l’import d’aval que haguessin utilitzat fins a aquesta data.

Els imports destinats als sectors del turisme i l’automòbil es distribuiran a demanda en funció dels crèdits aprovats per les entitats financeres.

Vegeu: Resolució de 16 de juny de 2020, de la Secretaria d’Estat d’Economia i Suport a l’Empresa, per la qual es publica l’acord del Consell de Ministres de 16 de juny de 2020, pel qual s’estableixen els termes i condicions del cinquè tram de la línia d’avals a préstecs.

Leave A Comment