Published On: octubre 20th, 2018Categories: Uncategorized0 Comments

Els volem informar que el Consell de Ministres en reunió del 15-10-2018, ha aprovat el pla pressupostari i el nou escenari macroeconòmic que el Govern remetrà a la Comissió Europea.

La política tributària incorporada en el pla pressupostari incrementa la contribució dels qui més tenen, eleva la progressivitat del sistema, redueix els impostos a les petites empreses i grava nous sectors d’activitat en línia amb les recomanacions comunitàries. És una política fiscal responsable. La classe mitjana i treballadora, els autònoms i les pimes no pagaran més impostos.

El paquet de mesures tributàries dissenyades pel Govern i incloses en l’acord pressupostari de 2019 permetrà uns ingressos addicionals de 5.678 milions d’euros. No obstant això, l’impacte directe als pressupostos de 2019 -exclosos els recursos corresponents a altres administracions- serà de 4.489 milions.

Quines mesures fiscals incorpora aquest pla?

Impost sobre societats

En concret, la creació en l’impost sobre societats d’un tipus mínim del 15% per a les grans empreses i del 18% per al sector financer i d’explotació d’hidrocarburs, unit a limitar del 100% al 95% les exempcions als dividends i plusvàlues generats en l’exterior com fan ja Alemanya o França.

La reducció del tipus del 25% al 23% en societats per a les pimes que facturin menys d’un milió d’euros.

Impost sobre la renda de les persones físiques

La pujada de l’IRPF per a les rendes molt altes mitjançant un increment de dos punts en la tributació a partir dels 130.000 euros i de quatre punts a partir de 300.000 euros, sumat a l’augment de quatre punts per a les rendes del capital superiors a 140.000 euros.

Impost sobre el patrimoni

La pujada de l’1% en l’impost sobre el patrimoni per als contribuents amb una fortuna superior a 10 milions d’euros.

Impost sobre el valor afegit

La rebaixa de l’IVA als productes d’higiene femenina al tipus superreduït del 4% així com la reducció de l’IVA als serveis veterinaris al tipus reduït del 10%.

Impost sobre hidrocarburs

En el marc de la lluita contra el canvi climàtic i seguint les recomanacions de la Comissió Europea i altres organismes internacionals per millorar la fiscalitat verda, es preveu la pujada de la tributació del dièsel de la qual estaran exclosos els professionals del transport.

Impost a les transaccions financeres

Per la seva banda, s’estableix la creació de l’impost a les transaccions financeres, que gravarà amb un 0,2% la compravenda d’accions emeses a Espanya d’empreses cotitzades amb una capitalització borsària de més de 1.000 milions i que va en línia amb la proposta de la Comissió Europea.

Impost sobre determinats serveis digitals

Així mateix, la creació de l’impost sobre determinats serveis digitals, que afectarà a les grans empreses amb una facturació de 750 milions a escala mundial i de 3 milions a Espanya i que també va en línia amb la proposta de la Comissió Europea.

Lluita contra el frau fiscal

Finalment, les mesures de lluita contra el frau fiscal contemplades en l’acord pressupostari també tindran un impacte positiu per a les arques públiques.

Vegeu: (Pla 2019)

Font: La Moncloa

Per més informació sobre aquesta o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor

Leave A Comment