Published On: agosto 3rd, 2019Categories: Uncategorized0 Comments

Amb l’entrada en vigor del Reglament General de la Protecció de Dades europeu (RGPD) i de la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD) totes les empreses i autònoms han d’adaptar-se a aquestes normatives. 

Com a conseqüència, han sorgit consultores que ofereixen a PYMES i autònoms el servei d’adequació a la normativa a “cost zero, és a dir, ofereixen aquests serveis d’adaptació a uns preus molt baixos o inclús gratuïtament, ja que aquest pagament l’abonen amb els fons de l’empresa destinats a la formació dels treballadors o amb els fons de la Fundación para la Formación en el Empleo (FUNDAE)

Aquests serveis són il·legals i a més, una estafa. Si es contracta amb ells, és cor el perill de cometre infraccions, on les sancions poden arribar fins als 187.515 €. 

Per detectar aquestes pràctiques, cal parar ull a una sèrie de trets que els distingeixen:

  • Adequació formal. Adaptar-se a la normativa implica analitzar el tractament de dades i dissenyar l’aplicació dels principis de protecció de dades en cada empresa. Per tant, emplenant un formulari no implica una correcta adequació.
  • Fons per la formació. Finançant aquests serveis amb els fons per la formació dels treballadors pot comportar sancions per part de la Inspecció de Treball i la Seguretat Social d’entre 626 € a 187.515 €  
  • Infracció tributària. Les activitats formatives estan exemptes de la tributació d’IVA però aquests serveis no, i tributen al 21%. Per tant, s’estaria cometent una infracció tributària que es podria sancionar amb una multa pecuniària proporcional (d’un 50% en endavant) sobre la quantia no ingressada. 
  • Serveis innecessaris. Amb el tipus de publicitat que realitzen fan creure als empresaris que és obligatòria la contractació de serveis que no són necessaris, com l’obligació de contractar un delegat de protecció de dades, quan en realitat, només es requereix en certs casos (art. 34 LOPDGDD).
  • Publicitat agressiva. Aquestes consultores agafen signes institucionals com els de l’Agencia Espanyola de Protecció de Dades o altres entitats certificades i pretenen suplantar-los la identitat per que sembli que s’actua en col·laboració amb aquestes. També poden aportar documentació com a certificats de compliment normatiu, fent veure que amb això ja es compleix amb la normativa, quan no és així. En aquesta situació, l’afectat pot denunciar-ho a la Comissió Nacional de Mercats i Competència o realitzar les accions corresponents en els jutjats del mercantil.  
  • Competència deslleial. Quan els preus oferts són notablement molt més baixos que els del mercat, es podria estar cometent competència deslleial. Per aquest motiu cal estar atent i investigar a fons el mercat.

Estar ben informat és la millor eina per evitar ser enganyats, llavors és clau saber quines són les obligacions i els deures per així poder-los complir.

Leave A Comment