Published On: octubre 17th, 2017Categories: Uncategorized0 Comments

Hisenda ha publicat un projecte d’ordre on té previst avançar un mes, de febrer a gener, els terminis per presentar determinades declaracions informatives, com els models 184 (comunitats de béns i altres entitats en règim d’atribució) i 347 (d’operacions amb tercers que superin anualment els 3.005 euros).

La data prevista d’aplicació d’aquesta nova ordre serà aquest any 2018 i afectarà a les declaracions anuals corresponents a l’exercici 2017.

Les modificacions esmentades tenen les conseqüències següents:

Model 190. Resum anual de retencions i ingressos a compte de l’IRPF sobre rendiments del treball i d’activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda

La primera de les modificacions afecta el contingut del model 190, doncs suprimeix l’excepció a l’obligació d’inclusió en el model de les beques exemptes amb una quantia inferior a 3.000 euros anuals. Ens estem referint a les beques públiques, les concedides per les entitats sense finalitats lucratives i per fundacions bancàries percebudes per cursar estudis reglats, tant a Espanya com a l’estranger, en tots els nivells i graus del sistema educatiu. També a les concedides per a la recerca.

Per tant, les quantitats inferiors a 3.000 euros anuals s’incloïen en el model 347 i no estaven incloses en altres declaracions específiques, com el 190. La raó per la que també s’hagin d’incloure en el model 190 és precisament per evitar problemes per la imputació de dades fiscals als seus perceptors, ja que en el model 347 no es poden reflectir com a exemptes.

D’altra banda, s’aprova un nou model 190, adaptat a les últimes modificacions normatives i que substitueixi a l’anterior, així com els dissenys d’aquest model.

Model 171. Declaració informativa anual d’imposicions, disposicions de fons i dels cobraments de qualsevol document

S’anticipen els terminis de presentació del model 171, i el termini de presentació previst, en el nou projecte d’ordre, passa a ser el comprès entre l’1 i el 31 del mes de gener de cada any, referit a l’any anterior, quan fins ara es presentava en el mes de març.

Model 184. Declaració informativa anual a presentar per les entitats en règim d’atribució de rendes

El termini de presentació previst, en el nou projecte d’ordre, passa a ser el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les rendes obtingudes l’any natural anterior, quan fins ara es presentava en el mes de febrer.

Model 345. Declaració anual que han de presentar les entitats gestores de fons de pensions, els promotors de plans de pensions i les entitats acollides a sistemes alternatius de cobertura de prestacions anàlogues a les dels plans de pensions i mutualitats de previsió social

El termini de presentació previst, en el nou projecte d’ordre, passa a ser el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, en relació amb les operacions que corresponguin a l’any natural anterior. Anteriorment, el termini de presentació d’aquest model era abans dels 30 primers dies naturals del mes de gener, i si la declaració fos en suport directament llegible per ordinador, en el termini comprès entre l’1 de gener i el 20 de febrer.

 Model 347. Declaració anual d’operacions amb terceres persones

S’avança també la presentació d’aquest model. El termini passa a ser el comprès entre el dia 1 i el 31 del mes de gener de cada any, respecte a les operacions de l’any anterior. Fins ara la presentació d’aquest model es feia en el mes de febrer.

Para qualsevol dubte, aclariment o assessorament previ a  l’aprovació de la nova ordre sobre els terminis de les declaracions informatives no dubtin en posar-se en contacte amb el nostre despatx professional. Al Centre Gestor Lleida contem amb una amplia experiència assessorant en temes de liquidacions y declaracions informatives. Si ho creu convenient truqui’ns ara al 973 279 700 o contacti’ns a través del e-mail lleida@centregestor.es.

Les nostres oficines es troben al centre de Lleida i Tremp, encara que treballem amb empreses arreu d’Espanya.

Visiti la nostra pàgina web https://centregestor.es.

 

Leave A Comment