Published On: octubre 21st, 2016Categories: Admin. Finques - Immobiliària0 CommentsTags: ,

Els informem que d’acord a la nova llei 5/2015 del 13 de maig per la qual es modifica el capítol III (règim jurídic de la propietat horitzontal) del títol V del llibre cinquè del Codi Civil de Catalunya, es detalla l’obligatorietat de les comunitats de disposar dos comptes bancaris diferenciats, un per als moviments del dia a dia i un altre per a dipositar el fons de reserva (5% sobre el pressupost aprovat).

Article 553-6. Fons de reserva.

  1. En el pressupost de la comunitat ha de figurar una quantitat no inferior al 5% de les despeses comunes destinada a la constitució d’un fons de reserva.
  2. La titularitat del fons de reserva és de tots els propietaris i el fons queda afectat a la comunitat sense que cap propietari tingui dret a reclamar la seva devolució en el moment de la venta de l’element privatiu.
  3. El fons de reserva ha de figurar en comptabilitat separada i s’ha de dipositar en un compte bancari especial a nom de la comunitat. Els administradors solament podem disposar del fons de reserva, amb l’autorització de la presidència, per a fer front a despeses de la comunitat imprevistes i de caràcter urgent o, amb l’autorització de la junta de propietaris, per a fer front a obres extraordinàries de conservació, reparació, rehabilitació, instal·lació de nous serveis comuns i seguretat, així com per les que siguin exigibles d’acord amb les normatives especials.
  4. Els romanents anuals del fons de reserva s’acumularan en el fons de l’any següent.

Amb la present, els fem coneixedors d’aquesta modificació, la qual tractarem en la propera assemblea de la comunitat de propietaris.

Quedo a la seva disposició per a qualsevol aclariment, rebin una cordial salutació.

 

Centre Gestor Lleida SA

 

Leave A Comment