Published On: noviembre 8th, 2017Categories: Uncategorized0 Comments

Lleida, novembre 2017

Distingits clients:

Per la present, els informem que, tal com estableix la Directiva de la Unió Europea número 65/2014 (coneguda com a “MIFID II), cal facilitar a les entitats financeres el codi LEI (en les seves sigles en anglès Legal Entity Identifier) com a entitat jurídica operant en productes de mercats financers. Aquest codi s’ha de renovar anualment, i l’identificarà com a entitat jurídica de forma unívoca.

Tal com s’especifica en les normes referides, la tinença del codi LEI serà obligatòria per operar en els productes de mercats financers afectats per les normatives esmentades a partir de:

  • 1 de novembre de 2017, amb afectació en l’operativa de derivats i assegurances de canvi.
  • 1 de gener de 2018, amb afectació en l’operativa de renda variable, renda fixa, productes estructurats, ETF i SICAV.

Si vostès no disposen del seu codi LEI, o els ha caducat, l’han de sol·licitar o renovar al més aviat possible.

Restem a la seva disposició per qualsevol aclariment.

Centre Gestor Lleida

 

Leave A Comment