Published On: octubre 21st, 2016Categories: Assegurances-Financera0 CommentsTags:

Fer aportacions al pla de pensions es la forma principal d’aquest final d’any per les persones físiques per aplicar a la seva desgravació fiscal en la renda i per “anar assegurant”  i/o millorant la futura prestació en concepte de pensió per jubilació.

La forquilla del estalvi fiscal esta situada, per aquest exercici, entre el 24.75% i el 52%, tot i que en comunitats com Catalunya pot arribar al 56%.

 

L’aportació màxima al pla de pensions (suma de tots els plans de pensions) esta limitada fins 10.000€/any, fins als 50 anys del titular, a partir dels 50 anys es pot aportar fins a 12.500€.

 

També cal tindre en compte el total d’ingressos del rendiment de treball  per quantificar, si cal, el total net de l’aportació.

 

La seva avantatja fiscal, consisteix en que el total de les aportacions fetes dins del any fiscal a declarar es dedueixen directament de la base imposable a la declaració de  renda del  exercici.

 

Aquestes aportacions son fins el 31/12/2014, en el exercici del 2015, estan pendents d’aprovar els nou límits  en la nova llei de pressupostos.

 

Des de Centre Gestor Lleida, en el nostre departament de financera/assegurances, gustosament li ampliarem els avantatges i li buscarem les millors alternatives.

 

Àrea Financera

Centre Gestor Lleida S.A.

Leave A Comment