Published On: diciembre 20th, 2020Categories: Uncategorized0 Comments

Si ha de reclamar al banc la devolució de les despeses de la hipoteca, inclogui també el 100% de les despeses de gestoria, perquè el Tribunal Suprem (TS) així ho ha establert en una important sentència del 26 d’octubre de 2020. Sala civil. Recurs de cassació 474/218.

En aquesta sentència, el TS canvia de criteri i obliga l’entitat financera a assumir el 100% de la despesa de la gestoria, lliurant per tant al consumidor d’abonar la meitat d’aquest cost. El TS, seguint la doctrina continguda en la Sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea de 16 de juliol de 2020, afirma que, davant la falta d’una norma nacional aplicable a falta de pacte que imposés al prestatari el pagament de la totalitat o d’una part d’aquestes despeses, no cal negar al consumidor la devolució de les quantitats, per la qual cosa ara el banc ha de restituir el 100% de la suma abonada per aquest concepte.

En el cas d’una hipoteca firmada amb anteriorat a l’entrada en vigor de la Llei de crèdit immobiliari (el 16 de juny de 2019) era habitual que el consumidor pagués totes les despeses, perquè el banc incorporava una clàusula que l’obligava a això. No obstant això, els tribunals van dictaminar que aquestes clàusules són nul·les, i que el consumidor podia recuperar el 100% de les despeses registrals i el 50% de les despeses de notari i gestoria (l’AJD anava a càrrec del client)

Va ser la Cort Europea qui va afirmar el mes de juliol passat (doctrina fixada pel TJUE en la sentència de 16 de juliol de 2020) que les quantitats abonades pels consumidors en concepte d’una clàusula d’atribució de despeses declarada abusiva havien de ser reintegrades per l’entitat tret que la legislació espanyola disposés el contrari. El Tribunal Suprem no va trigar a pronunciar-se ratificant que era el banc qui havia d’abonar el 100% de la despesa de registre de la propietat i el 50% de les despeses notarials, i l’altre 50% quedava a càrrec del consumidor.

La sentència que respon a un recurs de cassació interposat contra la sentència de l’Audiència Provincial d’Astúries (Secció 4a) de 14 de desembre de 2017 (rotlle 512/2017), i té a Liberbank com a banc implicat, detalla en els fonaments jurídics que «respecte de les despeses de gestoria per la tramitació de l’escriptura davant el Registre de la Propietat i l’oficina liquidadora de l’impost, en la sentència 49/2019, de 23 de gener, vam entendre que com quan s’hagi recorregut als serveis d’un gestor, les gestions es realitzen en interès o benefici de totes dues parts, la despesa generada per aquest concepte haurà de ser sufragat per meitat», detalla la resolució. I afegeix que «aquest criteri no s’acomoda bé a doctrina continguda en la STJUE de 16 de juliol de 2020, perquè amb anterioritat a la Llei 5/2019, de 15 de març, de contractes de crèdit immobiliari, no existia cap previsió normativa sobre com s’havien d’abonar aquestes despeses de gestoria».

Per tant, respecte a les despeses de gestoria (per a tramitar l’escriptura de la hipoteca), tingui en compte:

  • El Tribunal Suprem va considerar que s’havien de repartir al 50% entre el banc i el client, ja que tots dos es beneficiaven del servei.
  • No obstant això, el mateix tribunal ha establert finalment que és el banc qui ha de pagar el 100% de les despeses de gestoria. Una vegada anul·lada la clàusula de despeses, no hi ha cap llei que obligui el consumidor a pagar aquestes despeses, i és el banc que les ha d’abonar íntegrament.

Reclamació. Per tant, si vostè es planteja reclamar la devolució de les despeses de la hipoteca, inclogui també en la seva reclamació (a més del 100% de les despeses de registre i del 50% de les de notari) el 100% de les despeses de gestoria.

Es poden posar en contacte amb el nostre equip de profesionals per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema a través del nostre correu info@centregestor.es o trucant al 938091186.