Published On: noviembre 11th, 2020Categories: Sin categorizar0 Comments

L’informem que el Departament d’Empresa i Coneixement, mitjançant la Resolució EMC/2810/2020 publicada al DOGC el dia 9 de novembre, ha aprovat les bases per a un nou ajut a autònoms i empreses del sector turístic a Catalunya. L’objecte d’aquestes bases és regular les condicions per a la concessió de subvencions a autònoms i empreses del sector turístic, afectats econòmicament per la situació de crisi ocasionada per la COVID-19, per compensar l’evident pèrdua econòmica del sector i garantir la continuïtat de la seva activitat.

Aquesta Resolució entrà en vigor l’endemà de la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya (DOGC).

Persones o entitats beneficiàries

Poden ser beneficiaris d’aquesta subvenció els professionals autònoms i les empreses turístiques donades d’alta en el cens de l’IAE que desenvolupin activitats en el sector turístic i que estiguin inclosos en alguna de les categories recollides en els capítols III, IV, VI i VII del títol III de la Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya:

 • Guies de turisme de Catalunya habilitats (han d’estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya)
 • Titulars d’establiments d’allotjament turístic: establiments hotelers, apartaments turístics, càmpings i establiments de turisme rural (han d’estar inscrits al Registre de Turisme de Catalunya)
 • Agències de viatges (han d’estar donats d’alta en l’IAE corresponent a agències de viatge 755)
 • Establiments i activitats d’interès turístic: persones o empreses que contribueixen a dinamitzar i promoure el turisme i afavoreixen les estades en el territori: congressos i turisme de reunions, rutes guiades, culturals, sortides de coneixement del patrimoni i el medi natural i excursions, senderisme, cicloturisme, enoturisme, ecoturisme, activitats aquàtiques i nàutiques, activitats realitzades en parcs de natura, aquàtics i temàtics (s’ha d’acreditar que contribueixen a dinamitzar el turisme i afavoreixen les estades en el territori)

També s’inclouen les explotadores d’habitatges d’ús turístic (han d’estar donades d’alta en l’IAE 685, 686, 861.1)

Qui no pot sol·licitar aquest ajut?

Els establiments de restauració, els allotjaments juvenils, els propietaris d’habitatges d’ús turístic que no siguin explotadors d’acord amb el que se sol·licita en la norma, els recintes i àrees d’acolliment d’autocaravanes, els refugis de muntanya i similars, els consultors i les empreses d’assessoria turística, les empreses de publicitat, les acadèmies d’idiomes, els centres de formació, els organitzadors de cursos escolars, estades esportives o estudis a l’estranger o activitats de traducció o interpretació.

Quantia de la subvenció:

 • Per als guies de turisme de Catalunya: 2.000 €
 • Els titulars d’establiments d’allotjament turístic, les agències de viatges i els establiments i activitats d’interès turístic:
 1. Autònoms i empreses amb una mitjana de fins a 5 empleats: 5.000 €
 2. Empreses amb una mitjana d’entre 6 i 49 empleats: 10.000 €
 3. Empreses amb una mitjana de més de 50 empleats: 20.000 €
 • Per a les empreses explotadores d’habitatges d’ús turístic:
 1. Empreses de fins a 10 empleats: 5.000 €
 2. Empreses a partir d’11 empleats o més: 10.000 €

*Per al càlcul de la mitjana es tindrà en compte el nombre d’empleats que s’han tingut en el 2019. Per a aquelles empreses que hagin iniciat l’activitat en el 2020, es tindrà en compte el nombre d’empleats que han tingut de mitjana des de la data d’inici de la seva activitat fins a 14 de març de 2020.

Es pot trobar més informació en les bases de la subvenció

Leave A Comment