Published On: diciembre 1st, 2020Categories: Fiscal-Comptable0 Comments

La Unió de Professionals i Treballadors Autònoms (UPTA) ha plantejat un sistema similar al de la cotització per ingressos reals per instaurar la tarifa plana entre el col·lectiu de treballadors. El plantejament principal consisteix en el fet que l’autònom que no arribi al llindar de 12.600 euros nets anuals percebi ajudes sense que variï ni el percentatge ni el temps. Per la seva part, els que sí que superin aquesta quantitat haurien d’ajustar les seves cotitzacions socials al final de l’exercici fiscal, establint un únic tram de regularització que es trobaria entre el SMI i 20.000 euros de rendiments nets anuals.

El model de cotització per ingressos reals suposarà que més de 400.000 autònoms que es troben en una tràgica situació econòmica, puguin sentir-se alleujats.

Des de l’UPTA s’ha enviat al Ministeri d’Inclusió, un complet document en el qual s’especifica perfectament com afectaria el nou sistema de cotització als treballadors autònoms.

El Govern entén que és possible pal·liar aquests problemes, transitant cap a una cotització basada en els ingressos reals, a través d’un model fix i permanent en el temps, tractant d’altra banda de no produir distorsions significatives, ni per als autònoms ni per a la gestió administrativa de la cotització. També ha filtrat que el procés serà gradual i compassat.

Per part seva, les associacions d’autònoms al·leguen que la Hisenda Pública només disposa dels rendiments nets de molts treballadors 18 mesos després del tancament de cada exercici fiscal, de manera que la cotització s’establiria sobre uns rendiments que no es correspondrien amb l’activitat de l’any en què es cotitza. És una de les nombroses dificultats tècniques que poden sorgir. Així mateix, anuncien que no donaran suport a un sistema de cotització que elevi les quotes.

Recordem, en aquest sentit, que la reforma operada en aquest àmbit el 2019 va portar comportar un increment de la base de cotització de l’1,25% i l’augment en 5 euros de la quota mensual. Aquestes decisions van provocar efectes en les cobertures, com l’extensió de 12 a 24 mesos del denominat «atur d’autònoms», la inclusió del col·lectiu en el Sistema de Formació Professional per a l’Ocupació o l’accés a una tarifa plana després d’una baixa de maternitat, entre altres.

La intenció de l’executiu és fixar més cotitzacions i quotes a canvi d’una protecció social més elevada, partint de la cotització per bases. La Seguretat Social implantarà un sistema de cotització creixent, és a dir, per trams. Segons l’esborrany objecte de negociació, es tractaria de set trams, que operaran de manera similar als de l’IRPF:

  • Els qui declarin menys de 12.000 euros cotitzarien per la base mínima, fins i tot amb alguna rebaixa, com ara possibles descomptes del 50% en la cotització.
  • Els qui declarin entre 24.000 i 25.000 euros, es quedarien més o menys igual. Els autònoms que cobressin més sí que haurien de pagar més a la Seguretat Social.
  • A partir dels 25.000 euros, les tributacions a la Seguretat Social anirien creixent fins a un màxim de 45.000 euros.

En aquesta proposta es contempla, fins i tot, la possibilitat de fixar tipus negatius: és a dir, si algú ingressa menys del que cotitza, que tingui dret de devolució.

L’impacte més gros d’aquest nou sistema afectarà els autònoms que cobrin més de 25.000 euros, com els autònoms societaris o els membres de consells d’administració, la qual cosa redundaria en les arques de l’Estat.

Com afectaria això a la tarifa plana? El canvi podria suposar una modificació d’aquest sistema: continuar vigent durant els sis primers mesos o el primer any, i a partir d’aquesta data cotitzar per ingressos reals.

Per al sistema de la Seguretat Social, les noves mesures suposarien un 20% més d’ingressos per part dels autònoms, la qual cosa conduiria a una millora de les prestacions per cessament d’activitat i de les pensions de jubilació satisfetes per la Seguretat Social: els canvis en la quota anirien aparellats d’una millora de les cobertures socials per al col·lectiu.

En qualsevol cas, associacions de treballadors d’autònoms com UPTA han mostrat el seu interès en aquesta reforma; per contra, ATA discrepa de moltes d’aquestes mesures i ha reclamat la necessitat de definir situacions concretes en funció de les característiques subjectives de l’obligat (per exemple, un transportista cotitzaria sobre la base d’un import inflat pel cost, com pot ser el del carburant) o de períodes de referència realistes, donada l’excepcionalitat de l’any en curs per motiu de la crisi sanitària. Per a aquesta associació, el nou sistema per trams vinculat als ingressos nets de l’autònom hauria de ser voluntari.

Vegeu: accés al document PDF amb la proposta per a la modificació del sistema de cotització a la Seguretat Social en el RETA.