Published On: octubre 21st, 2016Categories: Contable0 CommentsTags: ,

El passat dia 11 de juliol es van publicar tres normes de transcendència tributària que vénen a modificar tant la Llei com el Reglament d’impostos com IRPF, Societats i Impost de la Renda de No Residents.

Pel que fa a les noves mesures per reduir la càrrega tributària de l’ IRPF i altres mesures de caràcter econòmic (Reial Decret-llei 9/2015, de 10 de juliol B.O.E. 11-7-2015), s’avança la rebaixa de l’ IRPF a juliol 2.015.

 

–          S’aprova una nova escala general estatal i de l’estalvi, aplicables des de l’1 de gener 2.015 que redueixen en mig punt els marginals de tots els trams.

 

–          Els treballadors per compte d’altre, tenen una nova escala de retenció a partir de l’1 d’agost. No obstant els pagadors poden aplicar la nova escala des de l’entrada en vigor del Reial Decret-Llei.

 

–          Es redueix el tipus de retenció als treballadors autònoms al 15% i al 7% els tres primers anys de l’inici de l’activitat professional.

 

–          També es fixa la retenció del 15% pels rendiments del treball derivats de cursos, conferències, col·loquis, seminaris o similars, així com de l’elaboració d’obres literàries, artístiques o científiques.

 

–          En relació a les rendes de l’estalvi i altres rendes subjectes a retenció com els arrendaments, a partir de l’entrada en vigor del RD, o sigui, del dia 12 de juliol, es minora el tipus de retenció o ingrés a compte aplicable en el 19,5%.

 

 

Per qualsevol dubte, pot posar-se en contacte amb nosaltres.

 

 

 

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.

Àrea Comptable i Fiscal

Leave A Comment