Política de Privacitat

Centre Gestor Lleida S.A., en endavant Centre Gestor Lleida declara el seu respecte i compliment de les disposicions recollides en la Llei Orgànica 15/1999, del 13 de Desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i en la Llei 34/2002 de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, així com el compliment dels nivells de seguretat de protecció de dades conforme al Real Decret 994/1999, de l’11 de Juny, declarant que s’han establert tots els mitjans tècnics per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori dels fitxers automatitzats que continguin dades de caràcter personal. Tanmateix, la seguretat tècnica a Internet no és inviolable i poden existir filtracions per actes fraudulents de tercers.

Així mateix, l’informem que les dades que faciliti a través de la pàgina web s’inclouran en un fitxer automatitzat de dades de caràcter personal propietat de Centre Gestor Lleida i que quedarà sota responsabilitat de l’empresa. Aquestes dades seran tractades de forma confidencial i exclusiva per Centre Gestor Lleida i podran ser cedides a altres empreses que pertanyen al grup amb les mateixes finalitats que s’indiquen en aquest text.

La recollida de dades es realitzarà mitjançant els formularis de les diferents seccions de la web degudament emplenats. Pitjant el botó “enviar” del corresponent formulari, l’usuari consisteix i accepta de forma expressa que les seves dades passin a formar part del fitxer automatitzat i que seran fetes servir amb finalitats comercials i d’enviament d’informació.

Així mateix, i a menys que s’indiqui el contrari, les respostes a preguntes de caràcter personal en els diferents formularis són voluntaris, sense que la falta de resposta a les esmentades preguntes suposi una disminució dels serveis sol·licitats. La falta de dades als camps determinats com obligatoris o el subministrament de dades incorrectes impedirà a Centre Gestor Lleida la prestació dels serveis requerits.

L’informem de la possibilitat que exerceixi els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les seves dades de caràcter personal, enviant un correu electrònic a l’adreça lleida@centregestor.es, en els termes establerts en la LOPD.