RetornarAssessorament legal per a empreses i emprenedors

Assumptes tributaris

  • Recursos contra actes de l’Agència Estatal d’Administració Tributària i Agència Tributària de Catalunya.
  • Reclamacions Econòmic-administratives davant el TEARC.
  • Assessorament sobre el pagament d’impostos derivats de compravenda, successions, donacions, declaracions d’obra, constitució societats, ampliació de capital, dissolució i liquidació societats…
  • Tramitació d’ escriptures (liquidació impostos, presentació escriptures Agència Tributària, ajuntament, cadastre i registres de la propietat i mercantils)

Assumptes mercantils

  • Persones jurídiques (societats, fundacions, associacions, contractes mercantils…)
  • Concursos de creditors

Vols el millor assessorament jurídic?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados