RetornarAssistència jurídica en procediments empresarials

Assumptes laborals

  • Recursos actes de l’Administració Estatal i Autonòmica (Inspecció de Treball, FOGASA)
  • Acomiadaments
  • Reclamacions de salaris
  • Assumptes administratius
  • Recursos contra actes de l’Administració estatal i autonòmica (Diputació, Ajuntaments)
  • Recursos contenciosos-administratius davant el jutjat contenciós o Tribunal Superior de Justícia de Catalunya

Vols el millor assessorament jurídic?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados