Al BOE del dia 16 d’octubre de 2017 s’ha publicat la relació de festes laborals de 2019. Amb això, se facilita el coneixement en tot el territori nacional del conjunt de les festes laborals.

Es publiquen:

  • Les festes d’àmbit nacional, retribuïdes i no recuperables no substituïbles per les comunitats autònomes (CCAA)
  • Les festes que les comunitats autònomes puguin escollir entre celebrar en el seu territori o bé substituir-les per d’altres (que per tradició els siguin pròpies).

Atenció El calendari laboral de 2019 recull un total de 12 dies festius, dels quals només 8 es celebraran de forma conjunta a tot Espanya. A les festes nacionals s’hi sumen les pròpies de cada regió i dues de cada municipi.

En concret, els 8 festius nacionals “no substituïbles” per les comunitats autònomes són:

  • 1 de gener, Cap d’Any (dimarts)
  • 19 d’abril, Divendres Sant
  • 1 de maig, Festa del Treball (dimecres)
  • 15 d’agost, Assumpció de la Mare de Déu (dijous)
  • 12 d’octubre, Dia de la Hispanitat (dissabte)
  • 1 de novembre, Dia de Tots Sants (divendres)
  • 6 de desembre, Dia de la Constitució (divendres)
  • 25 de desembre, Nadal (dimecres)

Dos festius comuns més, el Dia de Reis i el 8 de desembre (Immaculada Concepció), cauen en diumenge i per tant les comunitats autònomes poden desplaçar la celebració al dilluns següent o a un altre dia.

En concret, el dilluns 7 de gener serà festiu a Andalusia, Aragó, Astúries, Canàries, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, Múrcia, Navarra, Ceuta i Melilla, comunitats que han decidit allargar un dia més les vacances de Nadal.

De la mateixa manera, el dilluns 9 de desembre serà festiu a Andalusia, Aragó, Astúries, Cantàbria, Castella i Lleó, Extremadura, Madrid, la Rioja i Melilla. La resta de comunitats ha optat per traslladar el festiu de la Immaculada Concepció (8 de desembre), que cau en diumenge, a altres dies de l’any.

Per Setmana Santa, el 18 d’abril, Dijous Sant, serà festiu en totes les comunitats autònomes, excepte a Catalunya i a la Comunitat Valenciana, on serà festa de divendres 19 a dilluns 22 d’abril.

A Andalusia, Astúries, Canàries, Extremadura, Galícia, Madrid, Múrcia, Ceuta i Melilla els dies festius seran de dijous 18 a diumenge 21 d’abril, mentre que a les Balears, Cantàbria, Castella-la Manxa, Navarra, País Basc i La Rioja els dies festius per Setmana Santa seran de dijous 18 a dilluns 22.

Als 12 festius nacionals i autonòmics, cal sumar els 2 festius locals de cada ciutat.

A continuació pot consultar el quadre general de festes laborals 2019:

Descarregui l’arxiu relacionat:

https://www.boe.es/boe/dias/2018/10/20/pdfs/BOE-A-2018-14369.pdf

Per més informació sobre aquesta o altres qüestions relacionades podeu comptar amb el suport de Centre Gestor Lleida. La nostra experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals ens avala.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor