RetornarConfecció i control de la teva comptabilitat

Confecció, control, anàlisi i solucions perquè la teva activitat econòmica es desenvolupi de forma correcta i segura.

Confecció de comptabilitats

 • Confecció de la comptabilitat segons normativa prevista al PGC i al Codi de Comerç
 • Legalització al Registre Mercantil dels llibres de comptabilitat i societaris
 • Planificació fiscal i seguiment dels objectius establerts
 • Impost de Societats
 • Cessió de l’ús l’aplicació informàtica CONT@FAC, per la gestió comptable i facturació “online”

Confecció registres fiscals – comptables règims simplificats

 • Confecció registres comptables d’àmbit fiscal règims simplificats

  ● RÈGIM SIMPLIFICAT D’IVA

  ● ESTIMACIÓ OBJECTIVA SINGULAR (EOS)

  ● RÈGIM ESTIMACIO DIRECTA SIMPLIFICADA (EDS)

  ● ESTIMACIÓ DIRECTA NORMAL (EDN) en l’IRPF

 • Controles posibles incoherencias contables con las declaraciones fiscales
 • IRPF
 • Planificació fiscal i seguiment dels objectius establerts

Comptes anuals

 • Dipòsit al Registre Mercantil de la MEMÓRIA i COMPTES ANUALS.

Vols el millor assessorament i gestió comptables??

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados