RetornarConfecció d’autoliquidacions i declaracions informatives d’àmbit fiscal

Confeccionem i tramitem tots els teus impostot dels models oficials: IVA, IRPF, retencions i ingressos a compte, impost de societats, comptes anuals, declaracions informatives, no residents, etc.

 • Confeccions de l’IMPOST DE RENDA DE LES PERSONES FíSIQUES (IRPF)
 • Confecció de l’Impost sobre Societats (IS)
 • Confeccions d’autoliquidacions dels diferents impostos
 • Confecciones de autoliquidaciones de los diferentes impuestos
  • IVA
  • Pagaments a compte
  • Ingrés de retencions practicades a tercers, etc
 • Confecció de declaracions informatives periòdiques a l’Agència Tributària
  • Operacions amb tercers, tant nacionals com comunitaris
  • Declaració Intrastat
  • Declaració Recapitulativa
 • Seguiment deduccions pendents d’aplicar i controls requisits exigits
 • Control de les possibles incoherències comptables amb les declaracions fiscals
 • Seguiment de deduccions i ajustaments pendents d’aplicar en IS i IRPF

Vols el millor assessorament i gestió comptables?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados