Apreciat client,

Com segurament haurà sentit, la normativa de la Unió Europea (Reglament 1169/2011 del Parlament Europeu) obliga, a partir del dia 13 de desembre de 2014, a informar de tots els al·lèrgens que poden portar els plats que elaboren.

La realitat que ens trobem és que, a dia d’avui,  el Real Decret espanyol que te de donar detalls sobre l’aplicació del Reglament de la Unió Europea encara no s’ha publicat.

A l’espera de que es publiqui el mencionat Real Decret només els podem dir que:

–        Sembla ser que aquesta informació es podrà facilitar oralment sempre i quan la informació estigui registrada de forma escrita i sigui fàcilment accessible tant pel personal de l’establiment, com pels consumidors que la sol·licitin.

–        S’haurà de mostrar que es disposa d’aquesta informació, col·locant cartells en diversos llocs de l’establiment,  ben visibles per als consumidors. Els text podria ser el següent:

 

                           AVIS PER A LES PERSONES AMB AL.LÈRGIES O INTOLERÀNCIES                                                   Consulteu al nostre personal Aquest establiment té a disposició dels seus clients informació dels plats que ofereix

 

Seria convenient que aquest mateix text s’incorporés a les cartes i als suports escrits on constin els plats.

Els adjuntem l’Annex II d’aquest Reglament Europeu on s’enumeren les substàncies o productes que causen al·lèrgies o intoleràncies.

Sentim no poder informar-los amb més detall sobre aquesta qüestió, per la falta de la normativa interna que ho desenvolupi.

CENTRE GESTOR LLEIDA, S.A.