Project Description

Responsable de l’àrea d’assegurances i adm. comunitats
Operador d’assegurances