RetornarEls nostres principals serveis d’Assessoria Laboral

Tràmits treballadors autònoms i del règim general

 • Alta i baixa i variacions en el règim especial de treballadors autònoms
 • Canvi de base de cotització
 • Canvi de domiciliació bancària del rebut d’autònom
 • Sol·licitud pagament directe de Maternitat, risc per embaràs i Paternitat
 • Sol·licitud pagament directe per incapacitat temporal, davant la Mútua o l’Institu Nacional de la Seguretat Social (INSS)
 • Sol·licitud de prestacions (jubilació, viduïtats i incapacitats) davant l’INSS
 • Sol·licitud de vida laboral
 • Comunicacions relatives a qualsevol prestació de la seguretat social (canvi de banc, dades del cònjuge, declaració ingressos per complement a mínims, revisió incapacitat permanent, increment incapacitat permanent total amb 55 anys, increment voluntari IRPF)

Tràmits Empresarials

 • Alta empresa en el sistema de la seguretat social (Regim general, Sistema Especial Agrari i Servei domèstic)
 • Alta dels treballadors i confecció de contracte de treball
 • Confecció dels fulls salarials mensuals (nòmines)
 • Tramitació pagament nòmina per remesa bancària
 • Quitança / Baixa seguretat social / Certificat atur / Variació de dades

Tràmits Estrangeria

 • Autorització inicial de residència temporal i treball per compte aliè / propi
 • Autorització de residència temporal per reagrupació familiar
 • Autorització de residència temporal i treball per compte aliè TEMPORADA
 • Autorització residència temporal per circumstancies excepcionals. Arrelament laboral
 • Autorització de residència de llarga durada
 • Autorització de residència d’estranger menor d’edat no nascut a Espanya
 • Número d’identitat d’estranger (NIE)
 • Targeta d’identitat d’estranger (TIE)
 • Legalització i traducció de documents
 • Certificat de registre de ciutadans de la UE
 • Totes les renovacions i modificacions dels anteriors procediments que la Llei autoritzi

Altres tràmits

 • Sol·licitud del pagament únic de l’atur
 • Ajornament de quotes de la seguretat social
 • Tramitació d’expedients de regulació d’ocupació
 • Convenis Especials concertats amb la seguretat social

 • Règims especials: autònoms, empleats de la llar, agrari, artistes…
 • Recursos de reclamacions de deute i providència de constrenyiment
 • Sol·licitud assistència sanitària estrangers
 • Prevenció de riscos laborals
 • Últimes novetats notícies

Assessoria en dret laboral

 • Assessorament especialitzat i orientat a la gestió de las relacions laborals de la seva empresa
 • Assessorament en la política de contractació i planificació laboral de la seva empresa
 • Assessorament i assistència davant actuacions d’Inspecció de treball
 • Assistència davant els organismes de Conciliació, arbitratge i mediació al Departament de Treball

Prestacions de la Seguretat Social

T’assessorem, calculem i tramitem les modalitats actuals de:

 • Jubilació
  • Jubilació anticipada als 63 anys
  • Jubilació activa amb el cobrament dels 50% de la pensió
  • Prolongació de la vida laboral amb possibilitat de reducció de quotes
 • Viudetat
 • Invalidesa

Vols el millor assessorament laboral?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados