RetornarTràmits i serveis per a vehicles i mercaderies

Fem per tu tota classes de tràmits relacionats amb els transport de mercaderies i viatgers.

Tràmits i Serveis per a Vehicles

 • Matricules de vehicles nous, o de segona mà i importats

 • Transferències – Canvi de titularitat entre vehicles, tant entre particulars com mitjançant una casa de compravenda de vehicles

 • Informes sobre vehicles amb càrregues (embargaments, precintes, Leasing,…)
 • Canvis de domicili
 • Duplicats de documentació per pèrdua o robatori
 • Baixes definitives o temporals de vehicles
 • Rehabilitació o alta de vehicles

 • Tràmits en Vehicles agrícoles (inscripcions al ROMA, matrícules, canvis de titularitat i baixes)
 • Canvis de permisos de conduir d’estranger a espanyol

 • Canvi de servei d’un vehicle al Registre de Trànsit
 • Cancel·lacions al Registre de Béns Mobles de Leasing, reserves de domini, embargaments…

 • Permisos temporals: plaques verdes i plaques vermelles

Tràmits transport de mercaderies

 • Altes d’autorització de transports per servei públic o particular

 • Visats i renovació de targetes de transports

 • Tacògraf digital

 • Llicències comunitàries per als transports Internacionals de mercaderies per carretera

 • Recursos de sancions de trànsit – transports

 • Cessió d’autoritzacions de transport
 • Transmissió de llicències de taxi

 • Certificats de conductor amb nacionalitat extracomunitària

Vols la millor gestió de transports?

CONTACTA’NS. SOM LA SOLUCIÓ A LES TEVES NECESSITATS.

CONTACTA’NS ARA
Centre Gestor gestiona toda la documentación de los empleados