L’informem que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD) ha emès un comunicat, amb data de 30 d’abril de 2020, en relació amb la presa de temperatura tant a empleats com a clients o visitants per part de comerços, centres de treball i altres establiments.

En el comunicat, s’estableixen uns criteris bàsics que hauran de regir les decisions preses sobre aquest tema en tot cas, partint de la premissa que la temperatura és una dada de caràcter personal especialment protegit:

  • La presa de temperatura a empleats podria estar justificada per l’obligació de compliment de la Llei de prevenció de riscos laborals, tal com ja havia dit l’AEPD en les seves FAQ publicades fa unes setmanes (vegeu aquí) i en data de 12 de març, un informe (vegeu aquí) en el qual analitza el tractament de dades de salut en relació amb la crisi provocada per l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2. De totes maneres, aquesta actuació haurà d’estar sotmesa a determinats requisits, com la necessària participació de personal sanitari, mesures de seguretat, limitació del tractament, etc.
  • La presa de temperatura a clients o visitants en comerços, establiments comercials o esdeveniments NO podrà estar basada, en cap cas, en el consentiment de l’interessat. Això podria produir situacions de discriminació o que vulnerin la intimitat de les persones, per la qual cosa no és possible dur-ho a terme. Únicament es podria realitzar aquest tipus de proves si es publica una norma de caràcter obligatori per part de les autoritats de salut que estableixi la forma, els requisits i les mesures de seguretat que s’hauran d’aplicar.
  • En algun cas, que serà necessari analitzar de manera individualitzada, es podria justificar la presa de temperatura a clients o visitants en el compliment de la legislació de prevenció de riscos laborals. Això no succeirà en tots els casos, sinó que només quan el contacte entre el client i els empleats sigui més estret i en atenció a les altres circumstàncies existents. A més, serà necessari valorar si existeixen altres mesures menys invasives de la intimitat.

Vegeu l’informe complet

Es poden posar en contacte amb aquest despatx professional per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema.