Tinc dret a deduir-me despeses pel lloguer del meu habitatge habitual a la Declaració de la Renda de 2017?

Després de les desaparició de les deduccions als nous contractes de lloguer que va impulsar el Govern l’any 2009 pel foment del lloguer d’habitatges, són molts els contribuents que es segueixen preguntant si encara es possible desgravar-se el lloguer de la declaració.

Qui té accés a les deduccions per lloguer?

Tots els contribuents que haguessin signat el contracte de lloguer del seu habitatge habitual abans del 1 de gener de 2015 poden continuar accedint a la deducció per lloguer de l’habitatge de caràcter estatal i desgravar-se en la Declaració a presentar en aquest 2017.

Per poder aplicar aquesta deducció en la Declaració de la Renda és requisit indispensable que la base imposable del contribuent és inferior a 24.107,20 € bruts durant l’exercici 2017 i ser menor de 35 anys. La deducció que s’aplica per lloguer d’habitatge habitual és del 10,05% de les quantitats satisfetes en concepte de lloguer del mateix habitatge.

Les deduccions per lloguer de l’habitatge s’estructuren en dos trams complementaris:

El tram de deducció estatal que ja hem explicat i un tram autonòmic que varia en funció de la comunitat autònoma on es resideix. Per aquelles persones que viuen a Catalunya de lloguer, a més de la deducció per lloguer d’habitatge que hi ha a nivell estatal, també es possible aplicar el tram de deducció autonòmic propi de Catalunya. Les deduccions pel lloguer d’habitatge habitual a Catalunya es caracteritzen per estar dirigides a persones que es troben en situacions desfavorides.

Els contribuents es podran desgravar el 10% de les quantitats aportades al lloguer, amb un límit de 300 € per contribuent i un límit de 600 € en un mateix habitatge. Per a obtenir aquestes ajudes haurà de complir almenys una de les següents característiques:

  • Tenir 32 anys o menys a 31 de desembre de 2017.
  • Haver estat en situació d’atur durant almenys 183 dies a tot l’exercici de 2017.
  • Contribuents amb una discapacitat igual o superior a un grau del 65%.
  • Contribuents vidus de 65 anys d’edat o més a 31 de desembre de 2017.

A més a més, la base imposable anual del contribuent (la total menys el mínim personal i familiar) ha de ser igual o inferior als 20.000 €, o els 30.000 € en cas de tributació conjunta.

Els imports abonats en concepte de lloguer de l’habitatge habitual han de ser superiors al 10% dels rendiments del contribuent.

Cal remarcar que els lloguers de béns immobles que tenen dret a aquesta deducció en la Declaració de la Renda només són aquells inclosos en el concepte legal d’habitatge habitual, i no altres. És a dir, si has llogat una oficina per treballar o si tens llogat un apartament a la platja o a la muntanya per les teves vacances, per exemple, has de saber que aquests lloguers no entren dins el concepte d’habitatge habitual, per tant no podràs aplicar aquestes deduccions sobre aquests lloguers.

Necessita ajuda per a la seva declaració de la renda?

Des Centre Gestor Lleida realitzem la seva declaració de la renda. Com assessoria especialitzada en fiscalitat, no només ens encarreguem de confeccionar i presentar la seva declaració de la renda i aplicar totes les deduccions d’IRPF possibles garantint l’opció més beneficiosa per vostè, els nostres assessors fiscals s’encarreguen de plantejar estratègies per maximitzar el seu estalvi fiscal i la millora d’aquest any a any.

Busquem la millor solució per al seu cas concret, truqui al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es. Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp o podem realitzar la seva declaració de la renda de forma no presencial.

Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.

Centre Gestor