L’Índex de Preus de Consum és una dada estadística que mesura com evolucionen els preus de béns i serveis referits al consum de la població a Espanya. És imprescindible tenir en compte que l’IPC repercuteix a tots els agents econòmics (famílies, empreses i estat).

Per a la regulació de preus el 2023 cal tenir en compte la dada final de l’IPC el 2022.

La taxa anual de la inflació subjacent augmenta set dècimes, fins al 7,0%. La variació mensual de l’índex general és del 0,2%.

L’Índex de Preus de Consum Harmonitzat (IPCH) situa la taxa anual en el 5,5%.

Totes aquestes dades ens indiquen que el pic inflacionista del 2022 marcat per la guerra d’Ucraïna, la crisi energètica i les tensions est-oest sembla que està amainant.

 

Com va acabar l’IPC i la inflació el 2022?

A escala interna d’una empresa afecten les variacions de l’IPC, atès que segons l’orientació que prengui aquest (ascendent o descendent) s’hauran de modificar i ajustar els preus. El terme inflació va ser el més pronunciat per tots els agents econòmics l’any passat. La inflació acumulada va tancar el 2022 al 5,7% tal com indica l’Institut Nacional d’Estadística.

La taxa de variació anual de l’IPC confirma la seva tendència a la moderació, amb una baixada de més d’un punt l’últim mes, després d’haver tocat sostre el mes de juliol passat al 10,8%.

L’IPC subjacent, que exclou els elements més volàtils com l’energia i els aliments frescos, no obstant això, encara presenta signes menys optimistes, ja que la taxa s’ha accelerat set dècimes per situar-se al desembre per sobre de la general al 7%.

La inflació es va moderar al desembre gràcies a l’evolució dels preus energètics i dels carburants.

A continuació, podeu veure la variació de l’índex anual, mes a mes:

IPC 2022 España

Font: Institut Nacional d’Estadística

IPC 2022 España VS Europa

IPC 2022 per sectors d’activitat

Sectors amb menor inflació el 2022

Com es pot apreciar a la taula anterior, els sectors de moda (vestit i calçat) i de l’habitatge han baixat en el percentatge de variació.

Pel que fa a l’habitatge, té a veure la caiguda de la demanda, cosa que implica una crida a l’acció al sector de la construcció per als seus plans d’obra en habitatges nous, tot i que dependrà en gran part de l’evolució dels tipus d’interès i l’obertura de la concessió d’hipoteques per part dels bancs.

 

Sectors amb més inflació el 2022

Les dades més preocupants recauen en els aliments i begudes no alcohòliques que tanquen el 2022 amb una pujada del 15,7%. Productes bàsics del dia a dia com la llet, l’aigua mineral, els vegetals o la carn són alguns dels productes que han estat afectats per aquesta pujada.

A conseqüència de la inflació als aliments, també es veu afectat el sector turístic on els hotels, cafès i restaurants es veuen obligats a repercutir les pujades de preu dels seus proveïdors als clients.

 

Com abordar la pujada de preus de la teva empresa el 2023

Com pots repercutir les pujades de preus dels teus proveïdors als teus clients el 2023

Tot i totes aquestes dades, l’estimació de creixement per a Espanya el 2023 se situa en un 5%, una mostra que l’economia espanyola està resistint els embats inflacionistes.

És important comptar amb un expert per trobar el balanç a la pujada de preus com a empresa o la pujada dels salaris als empleats quan els preus de proveïdors estan pujant constantment. La persona o grup de persones que controli aquest àmbit és fonamental per mantenir la qualitat-preu que demanen els consumidors.

Quan comença un nou any i, més encara, després d’haver viscut un any en què la inestabilitat i la incertesa han format part del nostre dia a dia sorgeix el dilema de com plantejar-ho. En aquest post es plantegen idees per gestionar millor un negoci.

Previsions d’inflació en la progressió dels sectors el 2023

Els sectors més afectats en la pujada de preus són principalment les companyies de telecomunicacions, els segells, els peatges a les autopistes i els automòbils. És important esmentar també que actualment l’Euríbor se situa al voltant del 3%, cosa que encareix el cost de les hipoteques a Espanya.

Parlant del sector energètic s’estima que, havent registrat diversos rècords el 2022, el 2023 estarà més calmat i donarà treva a empresaris i famílies. Això tindrà un efecte directe al sector de l’alimentació, on a més, cal esmentar el darrer paquet anticrisi que elimina l’IVA en alguns productes bàsics i la reducció en altres.

 

Com un gestor us pot ajudar a contenir l’impacte de la inflació en el vostre negoci

El problema principal en què ens vam veure afectats els diferents agents de la població el passat any va ser la incertesa. Per aquesta incertesa es va generar un rebuig a la bona informació i una actuació instantània sense anàlisi prèvia. Per al 2023 és fonamental combatre, entre tots, amb la inflació a què ens hem vist sotmesos.

La pujada de preus sense sentit afecta tota la cadena d’agents que formen el consum, des del productor fins al consumidor final. Tots ens veiem afectats per un procés de decisions equivocades i, per tant, cal afrontar i analitzar el mercat on ens situem, ampliar la comunicació amb els proveïdors i comptar amb un expert o grup d’experts que ajudin en la gestió econòmica de l’empresa.