Com ja l’hem anat informant, el passat 30 de desembre es va signar entre el PSOE i Unides Podem un document d’intencions denominat “Coalició progressista. Un nou acord per a Espanya“. Tal com s’exposa en la seva introducció, aquest document i els punts que en ell es recullen són acords de govern per a tota la legislatura. Els pressupostos generals de l’Estat que s’hi desenvoluparan s’elaboraran prenent com a base aquest document i els consensos adquirits en els últims temps, adaptant-los al nou context macroeconòmic.

El document aborda temes nuclears en matèria fiscal, drets socials, polítiques feministes, lluita contra el canvi climàtic, actualització de l’estat autonòmic, memòria democràtica o cultura i esports, entre altres.

A continuació l’informem de manera sintètica, de les mesures fiscals clau que conté aquest acord, l’abast definitiu del qual encara és una incògnita.

Impost sobre la renda de les persones físiques

 • Increment en dos punts sobre la base general de rendes superiors a 130.000 euros i a quatre punts per a la part de base imposable que excedeixi de 300.000 euros.
 • Increment en quatre punts (fins al 27 per 100) sobre les rendes de capital superiors a 140.000 euros.

Impost sobre societats

 • Règim de tributació mínima del 15 per 100 en cas de volum de negocis superior a 20 milions d’euros o en règim de consolidació fiscal.
 • Tributació mínima del 18 per 100 per a les entitats de crèdit/hidrocarburs.
 • Tipus de gravamen reduït del 23 per 100 per a les empreses amb volum de negocis inferior 1 un milió d’euros.
 • Gravamen del 5 per 100 dels dividends de font estrangera i nacional.

Impost sobre el patrimoni

 • Augment de l’1 per 100 de l’últim tram per a més de 10 milions d’euros (en escala estatal per a les comunitats autònomes que no tinguin la seva pròpia escala de gravamen).

Impost sobre el valor afegit

Reducció del tipus de gravamen d’IVA dels serveis veterinaris i dels productes d’higiene femenina. Es revisarà la fiscalitat dels aliments ultra processats o rics en greixos i sucres.

SOCIMIS (societats cotitzades d’inversió en el mercat immobiliari)

 • Gravamen especial del 15 per 100 sobre beneficis no distribuïts.

SICAV (societats d’inversió de capital variable)

 • Control per part de l’Administració Tributària del nombre d’accionistes. Comunicació a la CNMV.

Impost per a operacions de l’economia digital

 • Implementació de les taxes Google i Tobin.

Impostos mediambientals

 • Augment de la fiscalitat mediambiental.
 • La intenció del pròxim govern és valer-se de la fiscalitat per lluitar contra el canvi climàtic. L’equiparació dels tipus impositius de gasolina i dièsel podria arribar definitivament en 2020 a través d’aquesta fiscalitat verda prevista que afectaria els autònoms i pimes del sector transport o que emprin el seu vehicle per a desplaçaments relacionats amb el desenvolupament de l’activitat.

 Avantprojecte de llei de mesures antifrau

 • Reduir el límit dels pagaments en efectiu dels 2.500 euros actuals a 1.000 euros.
 • Per controlar el frau fiscal també es pretén prohibir l’ús de programari de doble comptabilitat per a evitar l’economia en B.

En l’enllaç adjunt trobaran el text íntegre de l’acord programàtic:

https://ep00.epimg.net/descargables/2019/12/30/87348523b35b92d92f5702e3cc84d950.pdf