Benvolgut/da Client/a:

El passat dia 1 de desembre es va publicar l’ordre TSF/253/2017, de 28 de novembre per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació de les persones treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el proper dia 21 de desembre.

Com a norma general els treballadors tenen dret al següent permís:

“ un permís de com a màxim quatre hores dins de la jornada laboral que els correspongui. Aquest permís té caràcter de no recuperable i es retribueix amb el salari que correspondria a la persona treballadora si hagués prestat els seus serveis normalment.”

A part d’això, en aquesta ordre també es contemplen les diferents situacions en que la seva empresa es pot trobar, en quant a jornada parcial, torns, i d’altres circumstàncies i que detallem a continuació.

Pot consultar també l’esmentada ordre en la nostra web: www.centregestor.es.

Molt atentament,

Centre Gestor Lleida, S.A.

Àrea Laboral