Des de Centre Gestor volem recordar-li les seves obligacions fiscals corresponents al mes de desembre. Per a qualsevol dubte o consulta ens té a la seva disposició.

DESEMBRE

Fins al 20 de desembre

RENDA I SOCIETATS

Retencions i ingressos a compte de rendiments del treball, activitats econòmiques, premis i determinats guanys patrimonials i imputacions de renda, guanys derivats d’accions i participacions de les institucions d’inversió col·lectiva, rendes d’arrendament d’immobles urbans, capital mobiliari, persones autoritzades i saldos en comptes.

Novembre 2017. Grans empreses: 111, 115, 117, 123, 124, 126, 128, 230

Pagaments fraccionats societats i establiments permanents de no residents

Exercici en curs:

Règim general: 202

Règim de consolidació fiscal (grups fiscals): 222

IVA

Novembre 2017. Declaració d’operacions incloses en els llibres registro de l’IGIC i altres operacions: 340

Novembre 2017. Declaració recapitulativa d’operacions intracomunitàries: 349

Novembre 2017. Operacions assimilades a les importacions: 380

IMPOST SOBRE LES PRIMES D’ASSEGURANCES

Novembre 2017: 430

IMPOSTOS ESPECIALS DE FABRICACIÓ

Setembre 2017. Grans empreses: 553, 554, 555, 556, 557, 558

Setembre 2017. Grans empreses: 561, 562, 563

Novembre 2017: 548, 566, 581

Novembre 2017: 570, 580

Declaració d’operacions pels destinataris registrats, representants fiscals i receptors autoritzats: 510

IMPOST ESPECIAL SOBRE L’ELECTRICITAT 

Novembre 2017. Grans empreses: 560

IMPOSTOS MEDIAMBIENTALS 

Pagament fraccionat: 584

Any 2016. Declaració informativa anual operacions amb contribuents: 591

Vol presentar l’IVA i necessita ajuda?

Des de Centre Gestor Lleida posem a la seva disposició al nostre equip de professionals per gestionar els seus pagaments d’IVA. Com gestoria especialitzada en fiscalitat, ens encarreguem d’informar-lo i assessorar-lo sobre la seva situació per a la liquidació de l’IVA en relació al sistema actual.

A Centre Gestor Lleida comptem amb experiència contrastada gestionant a autònoms i pimes sobre matèries fiscals, que dipositen la seva confiança en nosaltres.

Busquem la millor solució pel seu cas concret sense cap tipus de cost ni compromís, truqui’ns al 973 279 700 o contacteu-nos a través del correu electrònic lleida@centregestor.es.

Pot apropar-se a les nostres oficines al centre de Lleida i Tremp o podem gestionar-li el pagament de l’IVA de forma online. Per a més informació pot visitar la nostra pàgina web https://centregestor.es.