L’Estatut del Becari és una de les últimes novetats presentades pel Ministeri de Treball pactada amb els sindicats, i que has de conèixer perquè la teva empresa no tingui cap problema legal.

Els contractes de formació i les pràctiques formatives, no remunerades o amb una assignació mensual, aviat estaran sota una nova normativa. L’Estatut del Becari recull regles i drets establerts per aquells alumnes que realitzin pràctiques formatives. És a dir, aquells que treballin en una empresa amb la finalitat de guanyar experiència.

Conèixer aquesta nova normativa t’ajudarà a fer les coses bé en la teva pime. A més de profunditzar, t’explicarem els avantatges fiscals que tindràs en contractar pràctics.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessorem a pimes, autònoms i persones jurídiques

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i la confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor us ofereix el servei integral de confiança que us ajudarà a créixer i avançar sense estrès ni preocupacions.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Les 6W de l’Estatut del Becari 2023

 

Què és l’Estatut del Becari 2023

Un conjunt de deures i drets per a aquelles persones que treballen per a una empresa, pública o privada, amb la finalitat d’adquirir experiència i sortir al mercat laboral del seu àmbit o camp d’estudi.

On s’aplicarà

En totes les empreses del territori espanyol, sense importar la grandària o el nombre d’empleats, antiguitat o tipus de negoci.

Per què és necessari un Estatut del Becari

La proposta té com a finalitat regular l’activitat formativa dels pràctics, limitant les hores de treball per contracte, els horaris rotatius o nocturns. També es vol acabar amb l’especulació entorn dels contractes en pràctiques

Quan entrarà en vigor

Es preveia l’entrada en vigor per l’octubre de 2023, però sembla que finalment sortirà a la llum al gener de 2024.

A més, mentre que abans els pràctics no cotitzaven a la Seguretat Social, ho podran fer a partir del gener de 2024. Això ja està aprovat en l’última normativa relacionada amb la reforma de les pensions.

Aquesta mesura busca acabar amb els falsos pràctics i garantir la cobertura de la Seguretat Social.

Quant, o quins beneficis econòmics porta per al pràctic

A més de la mencionada cotització (per al seu atur i posterior pensió), el pràctic podrà compatibilitzar la prestació per atur i les pràctiques. Això està pensat principalment per a treballadors que vulguin reorientar la seva carrera laboral.

Com es vigilarà el seu compliment

La Inspecció de Treball i Seguretat Social inclourà, en la seva planificació anual, les actuacions relatives a l’àmbit d’aquesta norma en les seves dependències. Els convenis subscrits per als programes de formació romandran a disposició de la Inspecció.

També s’estudia la creació d’una comissió de seguiment formada per Govern, sindicats, patronals i el Consell d’Universitats per reunir-se dues vegades a l’any i estudiar el desenvolupament i compliment de l’Estatut.

Declaración de la Renta 2021 - Centre Gestor

 

L’Estatut del Becari en 5 claus

 

 • Les empreses no podran tenir un nombre de pràctics que superi el 20% de la plantilla, amb un mínim de dos pràctics encara que l’empresa sigui molt petita.
 • La norma general és un tutor per cada cinc persones màxim. Si el centre de treball és de menys de 30 persones, el nombre baixa a tres.
 • No és obligatori assignar un salari als pràctics, però sí abonar les seves despeses relacionades amb la formació pràctica si no compten amb aquest salari. Els més comuns són de desplaçament, allotjament o manutenció.
 • No poden treballar en torns rotatius ni horaris nocturns. Tampoc en horaris que variïn de manera regular.
 • L’estatut del pràctic inclou hores màximes que podran fer depenen del tipus de pràctiques. Les curriculars equivalen a ¼ de les hores establertes en els seus estudis oficials. Per exemple, en un grau universitari, 1.500 hores que, en jornades de 8 hores, corresponen a 188 dies. Les extracurriculars es limiten a un 15%, és a dir, un màxim de 480 hores.

Sancions de l’Estatut del Becari 2023

 1. Infracció lleu: de 7.501 fins a 30.000 euros.
 2. Infracció greu: de 30.001 fins a 120.005 euros.
 3. Infracció molt greu: de 120.006 a 225.018 euros.

Es consideren infraccions molt greus:

 • Discriminació directa o indirecta per edat, discapacitat, jornada laboral, formació o promoció.
 • Discriminació relacionada amb el gènere, origen, estat civil, condició social, religió, orientació sexual o afiliació sindical.
 • Tracte desfavorable com a resposta a una reclamació interna o una reclamació a nivell judicial.

 

Avantatges fiscals dels pràctics i treballadors en pràctiques remunerades

 

Perquè la teva pime pugui gaudir dels avantatges fiscals i bonificacions per aquest tipus de contractes, ha d’oferir un salari per sobre del mínim interprofessional. Per tant, una ajuda als estudis, al desplaçament o similar per sota del salari mínim no serveix.

El benefici fiscal que ofereix el contracte en pràctiques és: si al acabar el contracte decideixes contractar indefinidament al treballador, la Seguretat Social descompta 500 € al mes (700 € si són dones) en la quota empresarial dels propers tres anys.

Quant al contracte de formació, les empreses de menys de 250 empleats poden gaudir d’una reducció del 100% de les quotes de la Seguretat Social. Un 75% si són empreses amb més de 250 treballadors.

A més, podràs deduir un 25 i un 50% els costos formatius del treballador.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Busques assessoria per ajudar-te amb el rendiment fiscal de la teva pime?

El nostre equip d’experts t’ajudarà donant-te suport en tot el que necessites perquè la teva fiscalitat estigui al punt tot l’any. T’ajudarem a tenir una planificació financera i fiscal sòlida, amb qualsevol tipus de contracte, beca o treballador.

 

En Centre Gestor responem totes les teves dubtes

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES