El Govern informa de la puja d’impostos sobre les primes d’assegurances pel pròxim any.  S’inclou als darrers Pressupostos Generals de l’Estat l’augment de “el Impuesto sobre las Primas de los Seguros” (IPS), que passa del 6% actual, al 8%.

Des del departament d’Assegurances del Centre Gestor Lleida, S.A. us informem d’aquest augment per a que el tingui en compte de cara a la renovació de les seves assegurances. L’augment, no afecta a totes les pòlisses, en hi ha algunes exemptes d’aquesta càrrega fiscal:

  • Assegurances de vida
  • Assegurances de caució
  • Assegurances de crèdit d’exportació
  • Assegurances agràries combinats
  • Assegurances socials obligatòries
  • Assegurances col·lectives que instrumenten sistemes alternatius de plans i fons de pensions
  • Assegurances de Reaseguros

Per qualsevol dubte o per tal d’iniciar una revisió de les seves pòlisses d’assegurances, si us plau, contacteu amb el vostre gestor d’assegurances, trucant al 973 279 700, o bé per correu electrònic assegurances@centregestor.es o si ho preferiu visiti’ns a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.