Hisenda planeja una neteja de ‘societats inactives’. Properament començarà a retirar els NIF i a imposar sancions a més de 150.000 companyies.

Segons la Resolució de 21 de gener de 2020, de la Direcció general de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, per la qual s’aproven les directrius generals de el Pla Anual de Control Tributari i Aduaner de 2020 “les empreses inactives resulten” potencialment ocultadores de la veritable titularitat dels béns i drets, a Espanya o a altres jurisdiccions, i afecten a la transparència del nostre sistema i a la comunicació del “beneficiari efectiu”.

Així ho manifestava l’Agència Tributària a principi d’aquest fatídic any, sense sospitar que les seves intencions anaven a quedar temporalment frustrades amb l’arribada de la COVID.

La crisi del coronavirus ha provocat el tancament de molts negocis. Al setembre d’aquest any s’han dissolt un 29,3% més de societats que les registrades el passat 2019. Segons indiquen els experts, a Espanya més de la meitat de les empreses són inactives. Unes 700.000 companyies constituïdes no estan desenvolupant la seva activitat.

Hi haurà un abans i un després de el 13 de març de 2020 en el mercat espanyol. Les xifres de la Seguretat Social reflecteixen que el nombre d’empreses que cotitzen està situat avui en 1.403.578, la més baixa des del 2014, l’any en què l’economia espanyola va començar a créixer i a crear ocupació després de sis llargs anys de crisi. Les dades que elabora el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions són només una bestreta de l’impacte que tindrà la pandèmia, després de la finalització dels ERTO per força major. Davant aquest desastre Hisenda considera que “ara més mai cal emprendre aquesta purga”.

L’Administració té en el punt de mira les “societats zombis” i anuncia que s’implementaran determinades mesures amb la finalitat de depurar els censos per tal que, només les societats que realment intervinguin en el món comercial o econòmic mantinguin la seva plena vida jurídic -fiscal.

La tasca que li espera a l’Agència Tributària és titànica. A dia d’avui, de manera que indiquen els mitjans de comunicació es pretén combatre-les mitjançant la reforma de la Llei de Mesures de Prevenció de el Frau.

Recordeu que, aquestes societats poden ser reviscudes per a operacions delictives.

S’estan estudiant una sèrie d’esmenes que pretenen, d’una banda, obligar els registradors mercantils a assumir la neteja de la llista de societats “en coma induït” i, d’altra, autoritzar a Hisenda perquè, els privi del número d’identificació fiscal, el que suposarà la seva mort civil.

Les societats inactives són aquelles entitats que paralitzen la seva activitat, però sense arribar a el punt de ser dissoltes, a l’espera de ser reactivades o liquidades per complet.

Deixar una societat inactiva és molt fàcil, simplement, es tracta de lliurar el model 036 a l’Agència tributària en el termini d’un mes des de la data de cessament marcant la casella 140 “Deixar d’exercir totes les activitats empresarials i / o professionals (persones jurídiques i entitats, sense liquidació. entitats inactives) “i la casella 141 amb la data en què efectivament cessi l’activitat.

Les causes d’aquest “aturada” poden anar des de la deixadesa de l’empresari de torn fins a l’intent d’esquivar o diferir les despeses notarials, aranzels registrals i càrregues fiscals associades a la liquidació.

L’empresari manté a l’empresa “en pausa” i s’estalvia el cost inherent a la dissolució de la societat i el sobrevingut per la seva posterior constitució, en cas que es vulgui reprendre el seu funcionament.

Tanmateix, no tots són avantatges, no oblidi que, tot i que mancats d’activitat aquestes societats inactives no estan exemptes de complir les seves obligacions mercantils i fiscals No presentar l’Impost sobre Societats, no dipositar els comptes al Registre o no dissoldre la societat deixant- inactiva “sine die” pot comportar importants sancions econòmiques.

En el cas que no es dipositin els documents en els terminis legals establerts, els administradors de la societat podrien tenir sancions de 1.200 euros a 60.000 euros.

Tot això sense oblidar que, amb la revocació de l’NIF s’aconsegueix que el Registre en què estigui inscrita l’empresa s’estengui en el full obert a l’entitat una nota marginal per evitar que pugui realitzar-se cap apunt.

Aquest tancament es tradueix en:

  • La baixa en el Registre d’operadors intracomunitaris i en el Registre de Devolució Mensual de l’IVA i, també, en la impossibilitat de realitzar operacions bancàries en els comptes o dipòsits d’aquestes societats.
  • Un impediment per obtenir el certificat d’estar al corrent d’obligacions tributàries, el que sens dubte expulsarà automàticament a qualsevol societat de la roda de la contractació pública.

Per a qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir al respecte es poden posar en contacte amb el nostre equip a través del nostre correu info@centregestor.es o trucant al 938 09 11 86.