L’informem que a partir del 21 de desembre entraran en vigor les mesures COVID especials per als dies més assenyalats de Nadal com a conseqüència de la COVID-19.

Li ho expliquem a continuació.

1. Pautes per a les trobades i reunions

1.1 Bombolles de convivència i nombre màxim de persones

Es recomana que les trobades comportin el nombre més reduït de persones possible. No obstant això, les trobades i reunions es limitaran al nombre màxim de 10 persones.

A part del nombre màxim de persones, es recomana que a les reunions socials no coincideixin persones provinents de més de dues bombolles de convivència (és a dir, grups de persones de dos domicilis diferents). A més, es recomana que, per a totes les celebracions de Nadal, cada bombolla de convivència es relacioni amb un màxim de dues bombolles de convivència, sempre les mateixes. Per tant, en les reunions socials no haurien de coincidir simultàniament més de dues bombolles de convivència i cada bombolla de convivència no s’hauria d’ajuntar, al llarg de tot el període de Nadal, amb més de dues bombolles de convivència. Així doncs, cada bombolla de convivència haurà de definir la seva “bombolla de Nadal”.

Es recomana que la bombolla de Nadal estigui formada per persones de bombolles de convivència que ja tenen un contacte pròxim, tant per distància física com per freqüència de contacte, com poden ser pares, fills, germans, amics que visquin a prop del domicili. Cal evitar la interacció física amb persones de contacte no habitual com poden ser familiars o amics que visquin lluny o amb qui faci mesos que no es té contacte.

1.2 Pautes de seguretat

 • S’ha de reforçar i garantir les mesures COVID de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de màscara, ventilació i quedar-se a casa si es tenen símptomes, diagnòstic o contacte.
 • Es recomana que les reunions i trobades es realitzin a l’aire lliure sempre que sigui possible i que en el cas de trobades en espais tancats es garanteixi una bona ventilació dels espais compartits, també als domicilis durant i després de la trobada (mantenir obertes les finestres o amb captació d’aire exterior amb sistemes de climatització).
 • Està prohibit el consum d’aliments o begudes a les trobades a l’espai públic.
 • No es permet fumar a menys de 2 metres de persones que no formin part de la bombolla de convivència.
 • A les trobades cal fer ús constant de la màscara mentre no s’estigui consumint i seguir les pautes d’higiene de mans.
 • No aixecar-se tots de cop per a ajudar a la cuina o en altres tasques. Fer torns.
 • No cridar per  parlar, per exemple amb persones que estiguin lluny a la taula, ja que això afavoreix el contagi.
 • A la taula cal garantir la distància entre persones de les dues bombolles de convivència, evitant el contacte físic estret. Cal evitar que hi hagi molta gent en espais petits tancats (com a les cuines). I s’ha d’evitar  compartir estris, com ara gots, coberts o tovallons.
 • Cal extremar la higiene en l’ús dels lavabos i accedir-hi individualment, tret que una persona necessiti assistència. També cal afavorir la seva ventilació.
 • És convenient limitar la durada de les reunions.
 • Les persones amb símptomes, diagnosticades o contactes de positius de COVID-19 no poden assistir a trobades o reunions i s’han de quedar al seu domicili complint les mesures d’aïllament.

1.3 Preparació de les trobades

Es recomana que hi hagi una preparació de les trobades extremant les mesures preventives els 7 dies anteriors a la trobada.

Això implica que tots els integrants de la bombolla de Nadal, minimitzin les interaccions fora de la respectiva bombolla de convivència.

És especialment important en cas de preveure trobades amb persones de grups de risc o especialment vulnerables com són persones grans, amb malalties cròniques o altres.

2. Trobades amb persones residents en residències

 • Les residències facilitaran les visites als residents i maximitzaran i ampliaran els espais destinats a les visites d’acord amb les condicions estructurals, excepte en el cas que la situació epidemiològica no ho permeti i així ho estableixi el Departament de Salut per a cada cas concret.
 • Així mateix, es permetrà la sortida dels residents per a trobades amb els familiars als domicilis especialment en els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el 1, 5 i 6 de gener.
 • També es permetran les sortides de cap de setmana i les sortides més llargues d’un cap de setmana i inferiors a 3 setmanes (actualment previstes en el protocol sectorial).
 • No podran sortir els residents que presentin símptomes, que estiguin diagnosticats o que siguin contacte d’un cas. Tampoc podran fer visites persones que estiguin en aquestes condicions.
 • Els qui realitzin les visites als residents o bé que els acullin als domicilis, hauran de tenir una especial cura en el període de 7 dies anterior a la trobada, evitant qualsevol tipus d’interacció social amb persones de fora de la bombolla de convivència, en tots els àmbits.
 • S’ha de reforçar i garantir les mesures COVID de seguretat bàsiques: distància física, higiene de mans, ús de màscara i ventilació.

3. Confinament nocturn

 • Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es flexibilitzarà el confinament nocturn que s’iniciarà a les 01.30 h del dia 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
 • Per a la Nit de Reis el confinament nocturn s’ajorna fins a les  00.00 h perquè la gent pugui fer ús de l’horari de compres fins a les 22 h.
 • Resta de dies: confinament nocturn de les 22.00 h a les 06.00 h.

4. Restauració

 • Els dies 24, 25, 26 i 31 de desembre i el dia 1 de gener es permetrà fer ús de la restauració en grups de fins a 6 persones per taula o grups de taula.
 • Per la Nit de Nadal i la Nit de Cap d’Any es permetrà l’obertura al públic fins a la 01.00 h dels dies 25 de desembre i 1 de gener, respectivament.
 • Es recomana fer ús de les terrasses i els espais a l’aire lliure preferentment i és necessari reforçar la ventilació dels establiments.
 • Es recomana evitar música elevada que afavoreixi que els clients hagin de cridar (generació de més aerosols).
 • L’ocupació de la restauració s’ajustarà a la limitació de percentatge vigent, per cada tram.

5. Comerç

 • Per la Nit de Reis es permetrà que els establiments comercials estenguin l’horari d’obertura fins a les 22.00 h.
 • Es recomana que l’activitat comercial es realitzi amb els desplaçaments mínims, a prop del domicili, i en grups petits per evitar aglomeracions i interaccions socials, especialment en el cas d’espais tancats i d’espais on habitualment hi ha alta afluència.
 • El temps de permanència a l’interior també s’ha de minimitzar.
 • Cal avançar les compres o evitar realitzar-les físicament (compres en línia) en els períodes on habitualment hi ha més activitat per evitar aglomeracions.
 • Practiqui la higiene de mans abans i després d’accedir als comerços. Eviti tocar superfícies innecessàriament.
 • Les fires – mercat de Nadal- només es podran desenvolupar garantint que es fan en espais perimetrats i amb control d’accessos per garantir la superfície de 2,5 m² per persones i evitar les aglomeracions i amb el compliment dels aforaments màxims.

6. Actes massius de cultura popular, esportius i altres

 • Cal evitar sempre fer grans esdeveniments. Tota l’activitat de cultura popular s’ha de realitzar de forma adaptada: només es podrà desenvolupar en espais perimetrats amb control d’accessos per evitar les aglomeracions i registre previ.
 • Es recomana que les activitats es desenvolupin preferentment a l’aire lliure.
 • En el cas d’activitats amb mobilitat o d’activitats en espais tancats hi haurà la preassignació de seients.
 • No es permeten els parcs de Nadal o similars. Si amb caràcter puntual es desenvolupen tallers infantils o altres activitats similars, s’han de fer sense contacte físic i respectant el nombre màxim de persones per grup i sense interacció entre grups.
 • L’organització i desenvolupament de proves esportives que no siguin competicions oficials queda condicionada a garantir que el nombre màxim de participants que es poden trobar al mateix temps és el mateix que correspon al nombre de persones per reunions, és a dir, deu persones en el cas d’arribar al tram 3 del pla d’obertura progressiva, i que evita el contacte entre aquests grups i es garanteix que no hi ha assistència de públic.

7. Actes de culte

Es recomana que l’assistència als centres de culte es realitzi en l’àmbit de proximitat i sempre que sigui possible a través de mitjans telemàtics. Es mantindran les limitacions d’aforaments que siguin vigents.

8. Transport

El transport mantindrà una freqüència elevada als dies i períodes de més mobilitat.

 

Es poden posar en contacte amb el nostre equip per qualsevol dubte o aclariment que puguin tenir sobre aquest tema al través del nostre correu info@centregestor.es o trucant-nos al 938 09 11 86.