L’Agència Tributària ha publicat en la seva pàgina web una presentació sobre la Campanya de declaracions informatives 2019 que recull els següents assumptes:

  •  Novetats en Declaracions informatives 2019
  • Consultes i altres qüestions
  •  Principals novetats tècniques

La campanya de Declaracions informatives 2019, comença aquest mes de desembre i es prolonga fins a finals de gener del 2020.

Entre altres novetats, destaquen la substitució del sistema de transmissió de grans volums d’informació (TGVI) pel sistema de TGVI Online, que s’amplia a 19 models més; la supressió de la possibilitat de presentar telemàticament per lots 16 models, així com el sistema de presentació per SMS per als models 190, 347 i 390, per als quals també desapareix la possibilitat de presentar declaracions complementàries o substitutives.

Eliminació de predeclaracions mitjançant SMS (models 190, 347 i 390)

Se suprimeix la possibilitat de presentar predeclaracions mitjançant SMS en les declaracions informatives 347, 390 i 190, per la qual cosa la presentació d’aquests models s’haurà de realitzar mitjançant:

  • Certificat electrònic reconegut
  • Cl@ve (només per a persones físiques)

Extensió del sistema TGVI Online (eliminació de presentació via TGVI)

L’eliminació de la via d’entrada TGVI és conseqüència de la seva substitució per la de TGVI Online, la qual cosa permet assegurar la qualitat de la informació.

En aquest sentit, cal recordar que la via de presentació TGVI tradicional permetia l’entrada de registres amb errors. No obstant això, el TGVI Online valida en línia i permet la presentació parcial, només de registres correctes, per la qual cosa s’evita un tractament addicional de la informació.

Eliminació de presentació via EDFI (entrada mitjançant fitxer)

L’extensió del sistema TGVI Online implica també la supressió de la via d’entrada EDFI (excepte per als models 294, 295 i 996).

Els models que tenen formulari d’ajuda a la presentació també admeten la càrrega del fitxer amb format disseny de registre per a la seva posterior presentació.

El sistema TGVI Online disposa d’un API de presentació de declaracions que substitueix a l’anterior sistema de presentació màquina a màquina.

Eliminació de presentació via lots

Atès que s’elimina el mecanisme de presentació directa tradicional, s’elimina també la possibilitat de la presentació per lots (models 038, 180, 181, 182, 184, 188, 189, 190, 193, 198, 294, 295, 296, 345, 347, 349).

Eliminació de multienviaments (model 280)

El model 280 contemplava un sistema de multienviaments, consistent en la divisió en fitxers de fins a 30.000 registres de les declaracions per permetre’n la validació. Cadascun d’aquests enviaments s’havia d’identificar amb els tres últims dígits identificatius de la declaració de manera successiva (001, 002, etc.).

S’elimina la singularitat del sistema de multienviaments d’aquest model 280, per la generalització del sistema TGVI Online en l’exercici 2019, ja que el nou sistema permet la validació de fitxers sense límit de mida.