Com ja sap, els tipus impositius de l’IVA actualment vigents a Espanya d’acord amb l’article 90 de la Llei de l’IVA, són els següents:

  • Tipus general: 21%.
  • Tipus reduït: 10%.
  • Tipus superreduït: 4%.

S’aplicarà el tipus general en tant la llei no disposi expressament l’aplicació d’un dels tipus reduïts.

S’aplica el 10%, entre altres operacions, als lliuraments d’aliments i begudes no alcohòliques, l’aigua, l’hostaleria, els transports de viatgers o a les obres d’art lliurades pels artistes o les flors i plantes vives.

S’estén l’aplicació d’aquest tipus reduït també a:

  • Els serveis mixtos d’hostaleria, espectacles, discoteques, sales de festa, barbacoes o altres anàlegs.
  • Espectacles culturals en viu, com els celebrats en teatres, circs, festejos taurins i concerts.
  • Les muntures d’ulleres graduades.
  • L’entrada a sales cinematogràfiques.

S’aplica el 4%, entre altres, a aliments de primera necessitat com el pa, la llet, el formatge, els ous, les fruites o verdures, a vehicles de minusvàlids, llibres o medicaments per a ús humà, als habitatges protegits, i a serveis de teleassistència, ajuda a domicili i atenció residencial a persones en situació de dependència quan es concedeixi una prestació econòmica que cobreixi més del 10% del preu.

Últimes novetats

  • El tipus impositiu dels pans integrals, d’altres cereals diferents al blat i els elaborats amb segó, passen a ser considerats “pa comú” i des del 01-07-2019, se’ls aplicarà el tipus del 4%.
  • Les entrades a sales cinematogràfiques passen a tributar al 10% (tipus reduït) des del 05-07-2018.
  • Amb efectes des del 01-01-2019, aplicant-li el tipus reduït del 10% a la següent prestació de serveis: “Els prestats per intèrprets, artistes, directors i tècnics, que siguin persones físiques, als productors de pel·lícules cinematogràfiques susceptibles de ser exhibides en sales d’espectacles i als organitzadors d’obres teatrals i musicals.

Consulti aquí els TIPUS IMPOSITIUS IVA actualitzats:

Tipus impositius (342 KB)