Per què necessito una assessoria integral?

Quan parlem d’assessoria integral, moltes vegades no se saben on estan els límits en assessorament integral, on comença i on acaba.
Cap empresa, per petita que sigui, és aliena al compliment de les seves obligacions legals cada vegada més canviants i exigents, i necessiten estar envoltades d’un equip multidisciplinari que els pugui donar solució als reptes que se’ls presenten en les seves tasques diàries.

El concepte d’assessoria integral se sol entendre com totes les ramificacions d’assessoria que es poden trobar en una societat o persona física que realitzi activitat empresarial. Té com a objecte poder informar i oriental sobre les formes i maneres de gestionar un negoci, és a dir, les coses a tenir en compte per a poder dur-lo a terme, els elements i eines que es necessitaran i, especialment, l’assessoria integral t’instrueix sobre les planificacions corresponents als projectes que posseeixi l’empresa.

Comptar amb una empresa com Centre Gestor per a tramitar tots els assumptes relatius a l’assessoria fiscal, comptable, laboral i jurídica és la millor idea tant si es tracta d’una empresa com d’un autònom, perquè tens la seguretat i la confiança que signifiquen més de 45 anys renovant un compromís d’eficàcia i servei.

En el post d’avui et comptem per què hauries de contractar per al teu negoci contractar una assessoria integral a Barcelona.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Somos asesores fiscales expertos

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Per què és interessant l’assessoria integral?

Imagina que tens un problema, un dubte, una consulta sobre alguna cosa… Què prefereixes? Haver d’anar a diversos llocs per a resoldre-la, o que en un únic lloc de confiança et donin la solució a tot? La segona opció és la més còmoda, i és el que t’oferim en Centre Gestor.

Cada vegada és més comú la figura de l’assessoria integral d’empreses, un tipus d’assessoria que conjumina en un sol lloc totes les necessitats de qualsevol emprenedor per a la seva societat. Si tens una empresa, sabràs que necessites assessories molt diferents. En moltes ocasions, és possible que busquis aquella que creïs que és més important, però és l’assessoria integral la que acaba necessitant tota empresa.

En Centre Gestor t’oferim serveis integrals, on trobaràs una assessoria professional que t’ofereix un conjunt de serveis que s’adapti a les teves necessitats. La millor manera de tenir tota la informació econòmica del teu negoci organitzada per a prendre decisions estratègiques és delegar allò relacionat amb la gestió de l’empresa en una assessoria empresarial.

Els nostres objectius són clars: aconseguir que compleixis amb les teves obligacions amb les administracions públiques i portar la direcció financera. No obstant això, encara hi ha empreses que dubten sobre els beneficis que aportem al dia a dia.

 

Quins aspectes cobreix una assessoria integral?

Assessoria fiscal

L’assessoria fiscal és l’assessoria més comuna d’externalitzar. Els assessors fiscals s’encarreguen de tot el que té a veure amb impostos i fiscalitat. Es tracta, també, de la part que pot donar més problemes si no està en mans de professionals.
Amb un bon servei d’assessoria fiscal compliràs amb les teves obligacions impositives. A més, podràs veure quines són les millors maneres d’estalviar impostos complint amb l’última normativa, així com identificar noves oportunitats.

En Centre Gestor comptem amb experts en assessoria fiscal per a autònoms i en assessoria fiscal per a Pimes.

Assessoria laboral

El servei d’assessoria laboral és un altre dels més recomanables si la teva empresa comença a destacar i tens diversos treballadors en plantilla. Els professionals d’aquesta especialització s’encarreguen de tot el relacionat amb els recursos humans de la teva empresa.
Amb un assessor laboral a Barcelona estaràs al dia de les diferents ajudes i bonificacions a la contractació de les quals pots gaudir, així com de la correcta gestió de les nòmines, acomiadaments o incapacitats. D’altra banda, també tindràs coberta l’àrea de les liquidacions de l’IRPF dels treballadors, així com tot el relacionat amb relacions laborals i convenis col·lectius.

Assessoria comptable

Quant a l’assessoria comptable, és un altre dels aspectes més demandats dins de l’assessoria integral. Es tracta de tenir baix control tot el relacionat amb ingressos i despeses de la teva companyia, incloent la seva planificació.
Un assessor comptable planifica i organitza tota la comptabilitat de l’empresa, des de la presentació i legalització dels llibres comptables i comptes anuals fins a l’aplicació de totes les parts del PGC (Pla General Comptable), o l’elaboració dels diferents informes econòmic – financers, així com els controls pressupostaris necessaris.

Es tracta de la millor manera de tenir en mans de professionals amb provada experiència la part més fonamental perquè la teva empresa creixi.

 

Assessoria jurídica

Hem d’esmentar el pla legal de l’empresa. Si busques una assessoria jurídica a Barcelona amb una àmplia oferta en aquest sentit has de triar la millor, ja que en aquest apartat entren aspectes tan fonamentals com tot el relacionat amb contractes mercantils, conflictes societaris i recursos administratius.

També és l’apartat encarregat de la planificació d’estructures societàries, la modificació o dissolució de societats o, si no hi ha altre remei, el procés preconcursal o el concurs de creditors.

Asesoría integral en Barcelona - Centre Gestor

5 motius pels quals hauries de contractar una assessoria integral d’empreses a Barcelona

És lògic que si ets un empresari o autònom només tinguis temps per a tirar endavant el teu projecte, i per tant les gestions fiscals i administratives siguin tasques que delegues en tercers com per exemple, en un assessoria que es preocupi de la gestió de les nòmines.

Com hem vist, són molts els temes que cal tenir en compte, per això moltes empreses confien en una assessoria integral d’empreses. Els principals motius per a comptar amb una assessoria integral d’empreses són:

 

1. Comptabilitat al dia

És vital que la teva assessoria et mostri d’una manera clara i transparent els balanços de situació, les pèrdues i guanys d’una manera estructurada i les possibles solucions. A més, aquestes assessories integrals s’encarreguen d’emetre les factures, gestionar els cobraments i pagaments perquè no hagis de preocupar-te per res. Tota aquesta gestió ha de quedar reflectida en el Llibre Comptable de l’Empresa, i si ets autònom, en els Llibres de Registres de Vendes i Ingressos i en els de Despeses i Compres.

 

2. Gestió fiscal integral

Les assessories integrals d’empreses té millors fórmules legals i fiscals per a treure la màxima rendibilitat de la teva empresa. Entre les diferents funcions d’aquestes assessories destaquen:

  • Presentació trimestral de l’IVA
  • Gestió de les modificacions, altes i baixes en l’IAE
  • Pagaments de l’IRPF
  • Elaborar l’Impost de Societats i Declaració d’Operacions amb Tercers
  • Presentar recursos davant l’Administració pública i Organismes Oficials
  • Poders per a la representació en Hisenda
  • Assessorament en l’àmbit fiscal
  • Informar sobre les novetats fiscals

3. Confidencialitat

No importa que l’assessoria integral d’empreses gestioni els comptes d’altres empreses del mateix sector que el teu encara que siguin competència perquè abans de res està la professionalitat d’aquesta assessoria que aconsellaran la millor decisió per al negoci i que garanteix la confidencialitat i secret professional.

4. Proximitat

És important crear una relació de proximitat entre l’assessoria i l’empresa.

5. Llenguatge

És important que en el moment en què l’assessoria es dirigeixi a tu sàpiga utilitzar un llenguatge fàcil d’interpretar, entendre i digerir ja que es dirigeix a persones no especialitzades.

 

Et fem la vida més fàcil

Vols impulsar el teu negoci?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem tots els teus dubtes i avaluarem les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil