Et presentem el Programa TU+1 de subvencions per a autònoms i SLU, que ofereix la Generalitat de Catalunya fins al 11/11/2022, a través del Departament d’Empresa i Treball, per un import de 18.325,92 euros en cada contracte indefinit.

 

Quin objectiu té el Programa EL TEU+1?

Amb aquest pla de subvencions, s’incentiva als autònoms/as, sense treballadors/as al seu càrrec, perquè contractin de manera indefinida a professionals, fomentant aquest tipus de contracte, creant més ocupació i per consegüent s’afavorint el creixement dels negocis.

A qui va dirigit aquest pla?

1. A tots aquells autònoms/as sense assalariats al seu càrrec.
2. SLU – (societats limitades unipersonals), sempre que la persona física que les constitueixi, desenvolupi la seva activitat en aquesta societat, sense persones treballadores assalariades al seu càrrec.
3. Autònoms amb un o diversos treballadors autònoms col·laboradors al seu càrrec, sempre que, el nou contracte indefinit, es formalitzi amb una persona diferent a aquesta o aquestes treballadores autònomes col·laboradores.

Requisits específics

Els requisits que has de complir per a accedir al pla són:

 1. Estar donat d’alta al règim especial dels treballadors autònoms (RETA), o en una mutualitat com a sistema alternatiu al RETA, per un període mínim d’1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació de la sol·licitud.
 2. Les SLU, han d’estar inscrites en el Registre Mercantil en el moment de sol·licitar l’ajuda per un període mínim d’1 any ininterromput amb anterioritat a la data de presentació.
 3. No tenir persones contractades al teu càrrec en el moment de presentar la sol·licitud ni durant els 6 mesos anteriors.
 4. Tenir el domicili fiscal a Catalunya. Aquest requisit s’ha de mantenir durant tot el període subvencionable.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Som assesores laborals i fiscals experts

Tramita amb nosaltres tots els assumptes relacionats amb el teu negoci, amb la seguretat i confiança que t’aporten els nostres assessors experts.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Quines situacions són subvencionables

 • Sense vincles familiars: La persona contractada no pot tenir vinculació familiar fins al segon grau de consanguinitat o afinitat amb l’autònom o autònoma que sol·licita l’ajuda.
 • El contracte per a la subvenció, és per un període de 12 mesos, a partir de l’inici de la formalització del mateix.
 • La contractació ha de mantenir-se durant un període mínim de 18 mesos. Aquest inclou 6 mesos com a mínim de contractació indefinida no subvencionats per aquestes ajudes.
 •  En el supòsit que es formalitzi un contracte de treball a temps parcial, aquest no pot ser en cap cas inferior al 50% de la jornada de treball.
 •  Pots sol·licitar ajuda fins a un màxim de 3 contractes subvencionables, sempre que ho facis constar en el formulari de sol·licitud.
 • Els contractes de treball fixos discontinus NO són objecte d’aquesta subvenció.
 •  La persona contractada ha de participar, com a mínim, en un dels cursos de formació gratuïta que s’ofereixen dins del catàleg formatiu del Consorci per a la Formació Contínua de Catalunya.
 • Quin és l’import de la subvenció?

La subvenció pot ser de fins a 18.325,92 euros per a cada autònom/a o societat limitada unipersonal (SLU) sense treballadors al seu càrrec que formalitzi un contracte indefinit amb un treballador/a en situació d’atur inscrit com a demandant d’ocupació no ocupada (DONIN-VOS) durant un període mínim de 18 mesos.

Aquest import, incorpora el cost salarial i el cost dels complements salarials inclosa la quota patronal.

Terminis i sol·licituds

El termini de sol·licituds finalitza el pròxim 11 de novembre de 2022 a les 15,*00h.