Noves ajudes a persones en ERTO o amb contracte fix discontinu a Catalunya

El 5 de juliol s’obre un nou formulari d’inscripció per a accedir a les ajudes per a persones afectades per un ERTO o bé amb contracte fix discontinu, beneficiàries de la prestació extraordinària com a mínim, un dia del mes de maig de 2021.

Les persones que s’inscriguin seran considerades sol·licitants de l’ajuda sense que hagin de fer més actuacions i podran resultar beneficiàries si compleixen amb els requisits establerts en la convocatòria.

Aquesta ajuda és un complement per a la prestació per desocupació, la prestació extraordinària de les persones treballadores amb contracte fix discontinu, amb la finalitat de pal·liar aquesta disminució d’ingressos.

 

Descobreix en què et podem ajudar

Estàs en ERTO o tens un contracte fix discontinu?

Estudiem la teva situació i alternatives, t’orientem en el procés conforme a les noves ajudes del govern i et situem perquè sàpigues com procedir. A més, ens encarreguem de tots els tràmits en el procés.

Descobreix en què et podem ajudar

Qui pot sol·licitar l’ajuda?

Els treballadors que visquin a Catalunya i es trobin en una de les següents situacions:

  • Tinguin un ERTO actiu derivat del COVID-19, amb suspensió total o parcial del contracte, i que aquest ERTO coincideixi almenys un dia en el període comprès entre l’1 i 31 de maig de 2021.
  • Siguin titulars de la prestació extraordinària en el cas de fix-discontinu (segons l’article 9 del Reial decret llei 30/2020, de 29 de desembre) com a mínim un dia entre l’1 i el 31 de maig de 2021, o tinguin arracada el reconeixement en el mateix període.
  • Compleixin els requisits previstos en l’article 13 de la Llei 38/2003, general de subvencions i una altra normativa aplicable.

 

Com sol·licitar l’ajuda per COVID-19 si estàs en ERTO o tens contracte fix discontinu

  • Per internet entre el 5 de juliol a les 09:00h fins al 15 de juliol a les 15:00h.
  • L’enviament del formulari d’inscripció en el registre és l’únic tràmit que cal fer per a sol·licitar l’ajuda.
  • És necessari un certificat digital o el idCAT Mòbil.
  • Per a inscriure’s en el registre es requereix la signatura digital de la persona sol·licitant i es farà mitjançant tràmit telemàtic.
  • L’ordre d’enviament del formulari no determina la preferència en la concessió de l’ajuda.
El 5 de juliol estarà disponible en la pàgina de la Generalitat de Catalunya l’enllaç al tràmit.

 

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Necessites assessorament sobre les ajudes pel COVID-19?

Ja siguis autònom o tinguis una petita empresa, tenim l’experiència que necessites i l’actitud que estàs buscant.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES