A partir d’avui 19 de febrer els treballadors autònoms que hagin estat afectats per la crisi del COVID a Catalunya podran accedir a una nova línia d’ajudes per a autònoms de la Generalitat de Catalunya.

La Generalitat de Catalunya ofereix un paquet de 280 milions d’euros per ajudar els autònoms amb 2.000 euros, un ajut que també es va oferir en els mesos de novembre i desembre.

Els perfils que podran optar a aquestes ajudes per a autònoms, fins al 26 de febrer, hauran de ser:

  • Autònoms donats d’alta al Règim d’Autònoms o per compte propi de la Seguretat Social (RETA). Aquestes persones només podran tenir a un màxim de 6 treballadors al seu càrrec.
  • Autònoms donats d’alta a una mutualitat com a sistema alternatiu a l’RETA i igualment amb un màxim de 6 persones al seu càrrec.
  • Autònoms donats d’alta a l’RETA o a una mutualitat que hagin creat una empresa amb una personalitat jurídica pròpia ja sigui unipersonal o amb un màxim de tres socis. L’empresa només podrà tenir a 6 persones entre socis i persones treballadores per compte d’altri.
  • Socis de cooperatives que cotitzen al RETA o en una mutualitat, sempre que la cooperativa estigui formada per un màxim de tres socis. La cooperativa empresa només podrà tenir a 6 persones entre socis i treballadors no socis.
  • Autònoms acollits a l’apartat 2 de la disposició addicional divuitena de el Reial Decret Legislatiu 8/2015, de 30 d’octubre. Igualment, el sumatori de les persones autònomes i les persones contractades per compte aliè del negoci no pot ser superior a 6.

Els requisits, que hauran de complir aquestes persones són els mateixos que en les dues convocatòries anteriors:

  • Tenir el domicili fiscal en un municipi de Catalunya.
  • Estar en situació d’alta al RETA o en una mutualitat abans de l’1 de gener de 2021.
  • La base imposable sobre l’IRPF de l’any 2019 ha de ser igual o menor a 35.000 euros.
  • El rendiment net de l’activitat de l’any 2020 no ha de superar els 17.500 euros, o la xifra proporcional en cas d’haver causat alta en el RETA posteriorment a l’1 de gener de 2020.

L’ajuda de 2.000 està disponible per a aquelles persones que ja van rebre les quanties similars en el mes de desembre i també per a aquelles a les quals se’ls va denegar si han solucionat el motiu. Són compatibles, a més, amb altres ajuts, tant autonòmiques com nacionals, excepte amb les subvencions per afavorir l’autoocupació de joves inscrits a el programa de Garantia Juvenil.

Com puc sol·licitar-les?

Per a qualsevol dubte sobre les ajudes per a autònoms que disposa la Generalitat o una altra qüestió, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.