Tant si tens una pàgina web publicada, com si tens pensat crear una web per a la teva empresa, has de tenir en compte la importància de complir els aspectes legals del lloc web ja que són d’obligat compliment.

Si vols complir amb els requisits legals del lloc web i no saps per on començar, en aquest post t’explicarem detalladament els elements a considerar perquè la teva web compleixi els mínims legals i no haver de caure en sancions en el futur.

 

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

T'ajudem amb el compliment dels drets dels teus col·laboradors

Si busques una gestoria per a empreses amb experiència i professionalitat a Barcelona, Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Quins elements m’ajudaran a complir amb els aspectes legals d’un lloc web?

Ja sigui si realitzes activitat comercial al teu lloc web d’empresa o no, considera els elements que conformen la web i que compleixin legalment els paràmetres per no incórrer en denúncies o sancions:

 • Domini web i marca

Et recomanem que compris el teu propi domini web en un proveïdor autoritzat sense recórrer a plataformes que t’ofereixen de manera gratuïta ja que és l’element principal que et va a diferenciar de la competència i sobre el que estarà tota l’arquitectura de la teva web. Abans de realitzar la compra, revisa que el nom del teu domini estigui disponible i no entri en conflicte amb marques registrades.

 • Titular del lloc web

És el nom de la teva empresa, o tu com a persona física, has d’identificar-te amb el teu CIF o NIF.

 • Contingut del lloc web (Gràfics, imatges, vídeos)

Qualsevol web inclou textos, fotos, vídeos, infografies… Has d’estar segur que pots incloure’ls lliurement sense que atenti amb continguts de tercers, respectant els drets d’autor.

Pots usar imatges pròpies o de banc d’imatges sempre que estiguin lliures de drets i tinguis llicència d’ús.

 • Activitat del lloc web

Has de mostrar amb claredat l’objectiu que persegueixes amb la teva web. Tingues en compte que la teva activitat a través de la web pot estar regulada si realitzes sortejos, concursos, vens determinats productes, i també pot estar sotmesa a codis d’autoregulació.

Si es precisa d’alguna autorització administrativa prèvia, per exemple, seguretat privada, transports, energia o gestió de residus. En aquests casos has d’incloure les dades relatives a la mateixa, i la identificació de l’òrgan administratiu que ho supervisi.

 • Avis de protecció de dades del lloc web

Segons l’Article 5.1 de la LOPD, al teu web s’ha de facilitar informació sobre:

 • L’existència d’un fitxer o tractament de dades de caràcter personal
 • De la finalitat i destinació de la recollida d’aquests dades de caràcter personal
 • Com són les respostes a les preguntes planteges al formulari: de caràcter obligatori o facultatiu
 • Quines conseqüències té la negativa a l’obtenció de les dades
 • La identitat i adreça del responsable del tractament o, en el seu cas, del seu representant, que ha d’estar en territori espanyol.

 

També has d’informar de la possibilitat de sol·licitar els anomenats drets ARCO (Accés, Rectificació, Cancel·lació i Oposició):

 • Dret d’Accés – Els usuaris han de conèixer i obtenir de forma gratuïta informació sobre les seves dades de caràcter personal que es vagin a tractar en la teva web.
 • Dret de Rectificació – Els usuaris tenen dret a corregir o modificar les seves dades que siguin errònies, inexactes o incompletes.
 • Dret de Cancel·lació – Els usuaris tenen dret a suprimir les dades que resultin ser inadequades o excessives sense perjudici del deure de bloqueig recollit en la LOPD (informació que tractaran únicament organismes judicials).
 • Dret d’Oposició – Es tracta del dret de l’afectat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o es cessi en el mateix.

 

Enviament de newsletters o informació comercial

Si tens una newsletter des de la web ha de quedar molt clar a qui li envies i d’on has tret les dades. Normalment, treballaràs amb una plataforma com Mailchimp, Acumba mail o qualsevol altra que assegurarà que es compleix perfectament la RGPD.

 

Potser t’interessa… “Quina utilitat té per a la teva empresa un software ERP?

 

Els textos legals web: obligatoris en el teu lloc web d’empresa

Els textos legals web són essencials a l’hora de complir amb els aspectes legals d’un lloc web d’empresa. Per això necessitaràs una assessoria legal que pugui ajudar-te a redactar de manera correcta aquests textos.

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) indica clarament que han de considerar-se quatre documents obligatoris perquè un lloc web respecti els mínims legals:

1. Avís Legal

Aquest text recollirà tota la informació empresarial del teu negoci com el NIF, la denominació social i les dades de contacte. La seva finalitat és protegir tant als usuaris visitants de la web com a l’empresa i els seus professionals.

L’avís legal no és obligatori per a totes les webs, però si es tracta d’una web d’empresa, d’un blog corporatiu, o si es perceben ingressos des de la web tant de forma directa, venda online, o indirecta, mitjançant contractes de publicitat, sí que existeix l’obligació de disposar d’un avís legal.

2. Política de privacitat

Aquest document s’encarrega d’informar al públic sobre com la web recull i tracta les dades dels seus usuaris.

3. Política de cookies

En aquest text s’inclou la informació sobre quin tipus de cookies s’instal·laran en els dispositius de l’usuari.

4. Condicions de contractació

Aquest text estipula les condicions que regularan els processos de compra-venda de productes i serveis, entre els consumidors i la marca. S’indicarà la política de devolucions, de garantia i les formes de pagament disponibles.

 

Potser t’interessa… “Assessoria fiscal per crear una PYME

 

Quines són les lleis que tenen més importància en la legalitat d’un web?

Encara que tots els reglaments afecten al compliment legal del teu lloc web d’empresa, hi ha dos que són essencials a l’hora de no caure en forats legals: La RGPD i la LSSI.

 • Què és el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD)?

El Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) és el marc europeu que protegeix a les persones físiques en el tractament de les seves dades personals. Va entrar en vigor en 2018 i té caràcter de reglament, és a dir, no és una directiva, ofereix flexibilitat perquè els estats europeus ajustin els aspectes a la realitat de cada país.

A Espanya regeix la Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals (LOPDGDD), que adapta al context nacional el que determina a Europa la RGPD. Aquesta llei estableix de manera clara les infraccions i multes per incomplir amb un mal tractament de dades personals en l’àmbit personal i laboral.

 

Potser t’interessa… “Què és i com t’afecta la RGPD?

 

 • Com complir amb la llei de protecció de dades vigent?

La legislació és clara a l’hora d’exigir els requisits per recollir dades personals de manera legal. Al lloc web de la teva empresa s’ha de facilitar la següent informació:

 • El tractament, la finalitat i els destinataris
 • La utilització de les dades per a l’elaboració de perfils
 • Adequació de la transferència internacional al marc legal
 • Legitimació per al tractament
 • Terminis de conservació de la informació
 • Exercici de drets
 • Identitat i dades de contacte del responsable

 

Què és la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI-CE) i com adaptar el meu lloc web a ella?

La Llei dels Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSI o LSSI-CE) estableix paràmetres especialment a les empreses que exerceixen fins econòmics. La llei estableix drets i obligacions per a empreses i particulars que realitzin activitats comercials com botigues online, blogs que percebin ingressos per publicitat i webs corporatives.

En l’aspecte legal, és clau la vinculació entre les lleis LSSI i LOPDGDD, ja que l’activitat comercial i el tractament de les dades personals està totalment vinculada a l’exercici econòmic.

Hi ha una normativa general que reguli totes les pàgines web d’empresa?

Les lleis que apliquen a cada tipus de web variaran en funció de quina activitat realitzis en ella i quines dades recullis dels usuaris.

No totes les webs han de complir amb totes les normatives legals, per exemple, si tens un e-commerce hauràs de complir amb una sèrie de lleis vinculades amb els drets del consumidor, la propietat intel·lectual i la protecció de dades.

Actualment existeixen diversos reglaments que vinculen a un lloc web amb el compliment d’aquests:

 • RGPD: Reglament General de Protecció de Dades
 • LOPDGDD: Llei Orgànica de Protecció de Dades i Garantia de Drets Digitals
 • LSSI-CE: Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic
 • Llei de Competència Deslleial
 • Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris
 • Llei de Condicions Generals de Contractació
 • Llei General de Publicitat
 • Llei de Propietat Intel·lectual
 • Llei de Marques
 • Llei d’Ordenació del Comerç Minorista

 

Tria Centre Gestor per a una gestió jurídica eficiente

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Vols evitar sancions per l'incompliment dels requisits legals del web de la teva empresa?

Si necessites assessoria jurídica, estàs al lloc indicat. T’ajudem a garantir el compliment dels requeriments legals per a la web de la teva empresa.

POSA'T EN CONTACTE AMB NOSALTRES