Quins tipus d’autònoms hi ha?

Has decidit, et vas a donar d’alta com a autònom. Tens clar per què vols fer-ho però de sobte et pregunten… Val, quin tipus d’autònom vols ser?

Aquí tornen els dubtes, els problemes i la incertesa. Quins tipus d’autònoms hi ha? En què es diferencien? Quin tipus d’autònom em convé ser? Si busques respostes a aquestes preguntes, les tens aquí mateix. Anem a veure quins tipus d’autònoms existeixen i quines són les característiques de cadascun d’ells.

T'AIDEM A DONAR-TE D'ALTA COM AUTÒNOM

Som assessors fiscals experts

Junts fem que el teu negoci creixi. L’assessoria integral que vols quan emprens. Comptem amb una dilatada experiència en assessorament i la gestió.

Centre Gestor t’ofereix el servei integral de confiança que t’ajudarà a créixer i avançar.

T'AIDEM A DONAR-TE D'ALTA COM AUTÒNOM

Qui són treballadors autònoms?

Els autònoms són les persones físiques que realitzen una feina per compte propi, habitual, a títol lucratiu i sense ser assalariat en una empresa. La principal diferència entre un autònom i un treballador per compte d’altri és que, mentre el treballador assalariat té uns ingressos fixos, l’autònom depèn de les seves factures emeses. A més, l’autònom tindrà altres obligacions com presentar impostos anuals i trimestrals o portar la comptabilitat del seu negoci.

El treballador per compte d’altri està subjecte al rendiment de la seva empresa i pot veure’s afectat si l’empresa cessa l’activitat o prescindeix dels seus serveis. I, en el cas de l’autònom, si perd un client sempre té la possibilitat de buscar-ne de nous o canviar de sector.

El treballador per compte d’altri es regeix per uns horaris, objectius i exigències que li marquen diàriament el seu ritme de treball, mentre que un treballador per compte propi és el seu “propi cap”. És a dir, ell mateix organitza el seu temps i les seves tasques sense seguir indicacions d’un càrrec superior.

Necessites assessoria tecnològica? Fes clic aquí per descobrir la nostra gamma de productes tecnològics

Quins serveis oferim als autònoms?

 

 

 

Com es determina la categoria d’autònoms?

La classificació dels autònoms ve donada per les característiques de la seva activitat econòmica.

Actualment, hi ha prop de 3,2 milions d’autònoms a Espanya, gairebé el mateix nombre d’autònoms que hi havia abans de la crisi de 2008. Tots ells, encara que els reconeixem popularment com a autònoms, es classifiquen en múltiples tipus.

Quins tipus d’autònoms hi ha?

Aquestes són les categories d’autònoms existents a Espanya:

  • Treballadors autònoms
  • Professionals autònoms
  • Autònoms societaris
  • Autònoms econòmicament dependents
  • Autònoms col·laboradors
  • Autònoms agraris

Tots els tipus d’autònoms comparteixen una sèrie d’obligacions en relació amb la Seguretat Social i amb l’Agència Tributària. En concret, han de cotitzar al Règim Especial de Treballadors Autònoms (RETA) a través de mòduls d’estimació objectiva, llevat de la categoria d’artistes o esportistes. Aquests compten amb un règim a part que no es basa en mòduls, sinó en una base diària segons la seva activitat.

 

CONEIX TOTS ELS NOSTRES SERVEIS PER A AUTÒNOMS

 

Treballadors autònoms

Autònom que gestiona un petit negoci que habitualment porta el seu nom i que pot o no tenir treballadors contractats. Solen ser aquells que tenen un local o un negoci local o que cotitzen per activitats professionals de l’IAE (Impost sobre Activitats Econòmiques).

Dins d’aquest tipus d’autònom hi ha dos subgrups:

1. Autònoms d’activitats empresarials: són aquells que cotitzen per l’IAE i que en moltes ocasions també cotitzen per mòduls. Alguns exemples serien els taxistes, transportistes, hostalers, perruqueries o gimnasos.
2. Esportistes i artistes: són un grup especial de l’IAE per a tots aquells que es dediquen al cinema, teatre, televisió, circ, música, tauromàquia i activitats esportives.

Quan et convé donar-te d’alta com a treballador autònom? Quan la teva activitat està dins d’alguns dels epígrafs de l’IAE o quan tens un negoci físic local a la teva localitat.

Alta autónomo Barcelona - Centre Gestor

 

Professionals autònoms

Autònoms que treballen en professions liberals incloses a l’Impost d’Activitats Econòmiques (IAE). Dins d’aquest tipus d’autònom també hi ha dos subgrups:

1. Professionals autònoms col·legiats: arquitectes, psicòlegs, metges, enginyers, farmacèutics, veterinaris, etc. A vegades no cotitzen pel RETA, sinó que ho fan mitjançant les mutualitats amb els seus Col·legis Professionals.
2. Professionals autònoms no col·legiats: dissenyadors, traductors, maquilladors, representants, programadors, etc. Són tots els professionals que no tenen un Col·legi Professional però sí estan inclosos en el grup de professions liberals de l’IAE.

Els professionals també poden tenir treballadors i un establiment, però el habitual és que no els tinguin i que treballin des de casa o a domicili. A aquest tipus de professionals sense empleats ni establiments se’ls denomina freelance, paraula tan coneguda i que sovint es confon amb l’autònom en general.

Un gran percentatge dels autònoms cotitza per estimació directa simplificada i gairebé mai ho fan per mòduls, ja que no tenen una estimació més o menys clara de la quantitat d’ingressos trimestrals que aniran tenint.

A part d’això, facturen d’una manera diferent a la resta d’autònoms, ja que han de retenir l’IRPF a les seves pròpies factures, i el tipus de gravamen fiscal d’IRPF també és inferior (un 15% o un 7% per a nous professionals).

Quan et convé donar-te d’alta com a professional autònom? Quan la teva activitat està dins de les professions liberals i vas a ser principalment un freelance.

Autònoms societaris

L’autònom societari és aquell que regenta una societat, ja que el seu negoci té un bon volum d’ingressos i la figura de professional o treballador no és suficient per continuar creixent.

Aquest autònom sol ser l’administrador de la societat, sent aquest el motiu pel qual està donat d’alta al RETA. Normalment, aquest ha de ser el pas següent que ha de prendre un treballador o professional autònom quan els seus ingressos augmenten i està tenint èxit.

Quan et convé donar-te d’alta com a autònom societari? Només quan vagis a regentar una societat, ja que en cas contrari és impossible, i quan els teus ingressos anuals siguin superiors als 40.000 €.

Autònoms econòmicament dependents

Els anomenats TRADE són els autònoms que treballen principalment per a un client. També són denominats com els “falsos autònoms”, ja que aquesta figura és molt compromesa i és utilitzada en moltes ocasions per les empreses per evitar pagar els segurs socials dels empleats.

Les característiques del treballador autònom econòmicament dependent són que factura un 75% o més a un sol client, que no pot tenir treballadors al seu càrrec i que tenen dret a vacances (no pagades).

Quan et convé donar-te d’alta com autònom econòmicament dependent? Quan treballes principalment per a un sol client i no tens expectatives de treballar per a molts més. Si gairebé tota la teva facturació depèn d’ell, dona’t d’alta com a TRADE i podràs accedir a uns lleugers avantatges respecte als altres tipus d’autònoms.

Autònoms col·laboradors

Els autònoms col·laboradors són aquells que es donen d’alta per treballar amb un cònjuge o familiars fins al segon grau de consanguinitat de manera habitual.

La diferència respecte a la resta d’autònoms és que aquest tipus d’autònom no fa declaració d’IVA ni pagament fraccionat d’IRPF. A part d’això, hi ha poques diferències més enllà de tenir unes bonificacions diferents a les dels professionals, TRADE o treballadors autònoms.

Quan et convé donar-te d’alta com autònom col·laborador? Quan el teu principal objectiu sigui treballar amb la teva parella o amb algun familiar en el seu negoci local i no tinguis pensat fer cap altre treball extra.

Autònoms agraris

Autònoms dedicats a activitats agrícoles i que cotitzen per un règim especial anomenat SETA (Sistema Especial per a Treballadors per Compte Propi Agraris).

L’autònom agrari és un món a part respecte als altres 5 tipus d’autònoms, per la qual cosa et recomano llegir la pàgina específica de la Seguretat Social per als autònoms agraris.

Quan et convé donar-te d’alta com autònom agrari? Quan treballes de manera exclusiva en una activitat agrícola.

Alta autónomo Barcelona - Centre Gestor

Quants autònoms hi ha?

En total hi ha 6 tipus de treballadors autònoms, encara que realment no és possible triar entre tots ells. És a dir, a l’hora de ser autònom les opcions es limiten a: treballador autònom, professional autònom o TRADE (Autònom econòmicament dependents), ja que la resta de tipus són obligatoris si vols tenir una societat, treballar en un negoci familiar o en el món agrícola.

El més habitual és estar en el grup dels professionals o treballadors i, de fet, la majoria de bonificacions i avantatges són per a aquests dos grups.

Tipus d’autònoms i quotes

La quota d’autònoms 2021 serà de 289 euros com a mínim i de 1.245,4 euros com a màxim. Per als autònoms societaris, amb 10 o més treballadors, la mínima serà de 367,8 euros i la màxima de 1.214,08 euros.

Des de 2014, els autònoms societaris (administradors o socis treballadors d’una empresa) paguen un 20% més en la seva quota i, des d’octubre de 2018, la seva cotització va deixar d’estar vinculada al Règim General.

D’altra banda, la tarifa plana no estava disponible per als autònoms societaris fins a setembre de 2020. Una qüestió que va crear molta controvèrsia en el seu moment perquè els autònoms societaris havien de pagar la quota normal des del primer dia. Però el Tribunal Suprem va reconèixer als autònoms societaris el seu dret a accedir a la bonificació.

Inclús, aquells autònoms societaris que ja estiguin donats d’alta podran reclamar la seva tarifa plana. Per a això, han d’haver-se donat d’alta a partir de setembre de 2016 i tindran un termini de 4 anys des que van cobrar la seva primera quota com a autònom societari per realitzar la reclamació.

Tipus d’autònoms que no arriben al salari mínim

Hi ha treballadors per compte propi que no arriben al Salari Mínim Interprofessional (SMI) en tots els sectors professionals.

  • Treballadors a temps parcial amb un nombre d’hores limitat que, al seu torn, també són empleats d’una empresa. O bé només treballen per compte propi, però ho fan de manera esporàdica, unes poques vegades a l’any.
  • Autònoms que estan en crisi amb la seva activitat econòmica.
  • Treballadors sense molts clients o poques guanys generades.
  • Nous emprenedors que encara no arriben al salari mínim i que estan consolidant poc a poc el seu negoci.

Aquestes situacions fan que moltes persones pensin que no els compensa pagar la quota d’autònom, per la qual cosa majoria opta per ser part de l’economia submergida. Però ull, aquesta decisió pot suposar problemes legals si no es compleixen uns requisits.

Et fem la vida més fàcil

Vols impulsar el teu negoci?

El nostre equip d’experts t’ajudarà amb el que necessitis. Respondrem totes les teves dubtes i avaluaran les alternatives en funció de la teva situació personal i econòmica.

Et fem la vida més fàcil