Quan comença la Campanya de la Renda 2023?

 

Us compartim les novetats de la campanya de renda per aquest any. La campanya de la Declaració de la Renda 2023 comença el 1 d’abril i acaba el 1 de juliol. Arriba el moment en què has de fer el balanç financer de l’exercici passat, és a dir, de l’exercici fiscal de 2023 per posar-te al dia amb Hisenda.

Encara que fer la Declaració de la Renda és una tasca anual, aquest tràmit no deixa de suposar un maldecap per a molts contribuents.

 

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Necessites ajuda amb la declaració de la Renda?

A Centre Gestor disposem d’un equip professional que confecciona i gestiona la teva Declaració de la Renda buscant les millors fórmules perquè el teu IRPF resultant sigui el més beneficiós per a tu.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

 

Qui NO està obligat a fer la Renda 2024?

El 2024, els ciutadans espanyols que obtinguin una xifra menor a 15.875 euros estan exempts de presentar la declaració de la renda quan els rendiments del treball provenen de més d’un pagador. Aquesta xifra està establerta pel Govern que correspon al Salari Mínim Interprofessional (SMI). Per tant, el límit general de 22.000 euros anuals es manté per a la campanya 2023/2024.

Aquesta quantitat també s’aplica a qui tenen dos pagadors en els següents casos:

 

 • Quan, procedint de més d’un pagador, la suma de les quantitats percebudes del segon i restants pagadors, en ordre de quantia, no superi en conjunt els 1.500 euros anuals.
 • Quan es tracta de pensionistes els únics rendiments del treball són prestacions passives.
 • Quan es perceben pensions compensatòries del cònjuge o anualitats per aliments no exemptes.
 • Quan el pagador dels rendiments del treball no està obligat a realitzar retencions.
 • Quan es perceben rendiments íntegres del treball subjectes a un tipus fix de retenció.

 

Potser t’interessa… “Com pagar menys impostos amb una societat limitada

 

Novetats fiscals que has de tenir en compte en aquesta campanya de Renda

 

Enguany han de tenir en compte els treballadors autònoms una sèrie de novetats fiscals que ha considerat L’Institut BBVA de pensions sobre la declaració de la Renda que són les següents:

 

1. Canvis en la deducció per maternitat.

A partir de 2023, les dones autònomes tenen dret a rebre la deducció de 1.200 euros a l’any per maternitat, sense reducció alguna, fins i tot si s’han donat de baixa temporalment i no han cotitzat durant algun mes.

2. Canvis en la base imposable de l’estalvi.

El 2023 l’escala imposable de l’estalvi va ser la següent:

 • Fins a 6.000 euros: 19%.
 • Entre 6.000 euros i 50.000 euros: 21%.
 • Entre 50.000 euros i 200.000 euros: 23%
 • Entre 200.000 euros i 300.000 euros: 27%.
 • De 300.000 euros endavant (nou tram): 28%.

Potser t’interessa… “Nou Reglament Veri*factu a Espanya

3. Nous imports de reducció

S’estableixen per a empresaris o professionals autònoms que calculen el seu rendiment net utilitzant el mètode d’estimació directa:

 • Per a contribuents amb rendiments nets d’activitats econòmiques fins a 14.047,50 euros a l’any, la reducció serà de 6.498 euros anuals.
 • Per als contribuents amb rendiments nets d’activitats econòmiques que se situïn entre 14.047,50 i 19.747,50 euros anuals, la reducció aplicada serà de 6.498 euros menys el resultat obtingut al multiplicar per 1,14 la diferència entre el rendiment net i el límit de 14.047,50 euros.

4. Percentatge de deducció

En l’exercici fiscal 2023, el percentatge de deducció aplicable al total de provisions deduïbles i despeses de difícil justificació és del 7% per als empresaris o professionals autònoms que calculin el seu rendiment net utilitzant el mètode d’estimació directa simplificada.

Potser t’interessa… “Com millorar la comptabilitat de la meva empresa?

5. Mètode d’estimació objectiva

Els empresaris que calculin el seu rendiment net utilitzant el mètode d’estimació objectiva podran aplicar una reducció del 10% sobre el rendiment net de mòduls obtingut a l’any 2023.

6. Límits del mètode d’estimació objectiva

A l’any 2023 es mantenen els límits que determinen l’exclusió de l’aplicació del mètode d’estimació objectiva. Aquests límits són els següents:

 • Per al conjunt d’activitats econòmiques, excloent les agrícoles, ramaderes i forestals, el volum d’ingressos a l’any immediatament anterior no ha de superar els 250.000 euros. A més, les operacions subjectes a l’obligació d’emetre factura, quan el destinatari sigui un empresari, no poden excedir els 125.000 euros.
 • El volum d’ingressos per al conjunt d’activitats agrícoles, forestals i ramaderes no pot ser superior a 250.000 euros.
 • El volum de compres en béns i serveis a l’any immediatament anterior, excloent les adquisicions de l’immobilitzat, no ha de superar els 250.000 euros.

Potser t’interessa… “10 recomanacions per al teu tancament d’any fiscal i comptable

7. Límit d’aportació i reducció d’impostos per a autònoms

A l’any 2023, s’han modificat els límits d’aportació a plans de pensions i les reduccions d’impostos corresponents per a autònoms:

 • La aportació màxima a plans de pensions individuals es manté en 1.500 euros o en el 30% dels rendiments nets del treball i/o d’activitats econòmiques.
 • A més, el límit conjunt anterior s’ha augmentat per als autònoms en 4.250 euros, assolint així els 750 euros anuals. Aquest increment només aplicarà si prové de: aportacions a plans de pensions simplificats sectorials; aportacions a plans de pensions d’ocupació simplificats; o aportacions pròpies realitzades per l’empresari individual o el professional a plans de pensions d’ocupació, en els quals també actuï com a promotor i participant

 

Calendari de la Declaració de la Renta 2023

 • 3 d’abril: Comença la sol·licitud de l’esborrany i l’obertura per presentar les declaracions de Renda i Patrimoni 2023 a través d’Internet.
 • 29 d’abril: Inicia la possibilitat de sol·licitar cites per a atenció telefònica.
 • 7 de maig: L’Agència Tributària començarà a confeccionar declaracions de Renda 2023 per telèfon.
 • 29 de maig: Comença la disponibilitat de cites per a atenció presencial a les oficines de Hisenda.
 • 3 de juny: L’Agència Tributària estarà disponible per a confeccionar declaracions de Renta 2023 de forma presencial a les seves oficines.
 • 28 de juny: Últim dia per a sol·licitar cita amb l’Agència Tributària, tant de forma presencial com telefònica.
 • 1 de juliol: Data límit de la campanya de la Renta.

Els nostres assessors compten amb una llarga experiència professional i estan al dia de les constants actualitzacions tributàries per assessorar-te rigorosament

Tria Centre Gestor per a una gestió fiscal eficient

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES

Assessoria fiscal a Barcelona

Si necessites assessoria fiscal, estàs en el lloc indicat. T’ajudem a confeccionar la teva declaració de renda i patrimoni presencialment i la presentem de manera immediata.

POSAT EN CONTACTE AMB NOSALTRES