Al BOE del 6 de juliol de 2020 s’ha publicat el Reial decret llei 25/2020, de mesures urgents per donar suport a la reactivació econòmica i l’ocupació, que regula el programa de renovació de vehicles 2020 (Pla RENOVE 2020), dotat amb 250 M €, s’integra dins del Pla d’impuls a la cadena de valor de la indústria d’automoció presentat pel Govern el 15 de juny de 2020.

En un primer tram es destinaran 230 milions d’euros a renovar el parc de turismes (200 milions), vehicles comercials (25 milions) i motocicletes (5 milions). D’altra banda, l’adquisició de vehicles industrials i autobusos es fomentarà amb 20 milions.

El programa, que no és compatible amb el Programa d’incentius a la mobilitat eficient i sostenible (MOVES), cerca la substitució dels vehicles més antics en circulació, que són més contaminants i menys segurs, per d’altres més moderns i seguint el criteri de neutralitat tecnològica.

Per accedir a les ajudes, és obligatori lliurar un cotxe d’almenys deu anys d’antiguitat i de set anys, en cas de ser un comercial.

També hauran de tenir la ITV en vigor i el destinatari últim de l’ajuda haurà de posseir la titularitat del vehicle desballestat almenys durant els dotze mesos anteriors a la data de sol·licitud de l’ajuda.

Les ajudes es destinaran a l’adquisició directa o per mitjà d’operacions de finançament per lísing financer o arrendament per rènting (també anomenat lísing operatiu) d’un vehicle nou matriculat a partir del 15 de juny (inclòs).

A més, el beneficiari de l’ajuda haurà de mantenir la titularitat del vehicle i la seva matriculació a Espanya almenys durant dos anys des del moment de la concessió de la subvenció.

Així mateix, dins del pla també s’inclouen models seminous, a comptar des de gener del 2020, com una mesura que busca ajudar els concessionaris a donar sortida als vehicles automatriculats durant el període de confinament.

El programa es posarà en marxa a través de l’activació d’un sistema telemàtic de gestió d’ajudes, i la seva data i hora es publicarà a través del portal del pla, que finalitzarà el 31 de desembre de 2020 o quan s’esgotin els fons. Els concessionaris també podran facilitar al comprador els mitjans electrònics que li permetin tramitar la sol·licitud.

S’avisarà a la pàgina web del Ministeri d’Indústria amb l’antelació suficient de la data d’obertura del sistema electrònic de gestió, i la seva primera funcionalitat està prevista, per a la reserva de l’ajuda, cap al mes de setembre. Per a la realització de la reserva serà necessari almenys haver realitzat la comanda del vehicle en el concessionari.

Vegeu: preguntes freqüents de la guia RENOVE 2020