El 14 de març de 2021, s’acaba l’anomenada moratòria concursal, i es preveu que una infinitat d’empreses i empresaris es vegin abocats al concurs de creditors, tret que hagin salvat la situació amb una línia ICO, o amb una reestructuració empresarial.

Si vostè es troba en situació de dificultat econòmica, li aconsellem que no deixi el seu expedient d’insolvència per a més endavant, perquè com més aviat l’afronti, hi haurà més probabilitats de salvar l’empresa.

A Espanya no hi ha cultura de la reestructuració, ni de la insolvència i se sol veure el concurs de creditors com un fracàs empresarial. Però això no té perquè ser així i les lleis concursals ens ofereixen una infinitat d’oportunitats, sobretot si s’actua a temps.

La insolvència es detecta quan es veu que no s’és capaç d’afrontar les obligacions corrents, els pagaments a la Seguretat Social, l’IVA de l’Agència tributària, etc. És en aquest moment en el qual s’ha de posar en mans d’un especialista, perquè ara mateix la llei no l’obliga a presentar concurs de creditors, però aquesta moratòria concursal pot acabar sent una arma de doble tall.

Per dramàtic que sigui, una empresa en insolvència només es pot salvar amb reestructuració i planificació, i això per obligació implica replantejar el model de negoci, a més de fer uns certs canvis en la massa salarial i potser una certa venda d’immobilitzat. Al cap i a la fi, si els creditors veuen un esforç per part de la mercantil, potser són més indulgents i s’avinguin a negociar, o fins i tot la seva entitat de crèdit consideri oferir-li un refinançament.

Quina és la conseqüència de no fer els deures abans del 14 de març de 2021?

La conseqüència és que vostè, com a administrador, pot passar a respondre de tots els deutes impagats, si a aquesta mateixa data no ha sol·licitat el concurs o preconcurs. Per això, si vostè veu impossible salvar la situació, és molt millor activar un concurs o preconcurs en aquestes dates, que no durant el mes de març, moment en què pot arribar una allau de concursos i un col·lapse.

A més, si un creditor s’arribés a avançar, i li demanés a vostè el concurs abans que vostè l’hagi demanat, la situació es podria tornar molt delicada per al seu patrimoni com a persona física. De fet, ha de tenir en compte que potser algun creditor ja hagi sol·licitat el concurs, però que s’hagi quedat suspès a l’espera que arribi la data del 14 de març de 2021.

D’entre totes les possibles solucions, una és sol·licitar un acord extrajudicial de pagaments, si el passiu no supera els 5 milions d’euros, o negociar un conveni anticipat si pot negociar amb els seus creditors, o fins i tot un acord de refinançament, si hi ha entitats de crèdit en la seva llista de creditors.

Una altra de les solucions pot ser la venda de la unitat productiva, conegut com a pre-pack concursal, inclusivament si la seva empresa és a Catalunya, el Departament d’Indústria ha elaborat una finestreta específica en línia per a empreses en dificultat que necessitin comprador o inversor per a la seva unitat productiva.

En tot cas, li comminem al fet que prengui decisions dràstiques com més aviat millor i no comenci a pensar en el seu expedient d’insolvència el 14 de març de 2021, perquè d’altra banda, potser és massa tard per la moratòria concursal.

Per a qualsevol dubte si us plau, poseu-vos en contacte amb el nostre equip d’experts, per correu electrònic info@centregestor.es o si ho prefereix visiteu-nos a les nostres oficines de Lleida, Barcelona o Tremp.